top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2023VD har ordet

Under det tredje kvartalet 2023 har Hoodin uppnått flera betydande milstolpar som jag vill delge er. För att ge er en tydligare bild av våra prestationer, framsteg och kommande planer, kommer här en närmare titt på vad vi har åstadkommit, vad vi för närvarande arbetar med och vad som sker den närmaste tiden.

En ökande medvetenhet kring behov för Post Market Surveillance Vi har observerat en fortsatt ökande medvetenhet om den komplexitet som Post Market Surveillance innebär, särskilt när rätt verktyg och programvara inte är på plats, främst inom Medtech-sektorn. Därför har våra insatser under detta kvartal fokuserat på att utbilda och guida användare i den riktning där Hoodin kan leverera största möjliga värde med hjälp av AI.

Vad vi har gjort Hoodin har utvecklat och tagit fram det innovativa konceptet ”Hoodin 360 Surveillance & Vigilance" i nära samarbete med branschexperter inom life science. Vi har också haft förmånen att arbeta tillsammans med Martin King. Denna satsning har varit resultatet av ett över ett års dedikerat arbete och inkluderar träning av vår egen version av OpenAI för att skapa en unik AI-lösning inriktad på behoven inom life science, särskilt när det gäller surveillance & vigilance.

Vad vi gör nu Vi har officiellt lanserat konceptet "Hoodin 360 Surveillance & Vigilance" i en stor global kampanj som fått mycket positiv respons från marknaden. Vår e-bok som utförligt beskriver konceptet har redan blivit nedladdad över 1 000 gånger. Den åtföljs av en mini-kurs som ytterligare fördjupar förståelsen för vårt innovativa tillvägagångssätt inom life science.

Vad som händer den närmaste tiden Vi ser med spänning fram emot flera händelser under resten av 2023. Bland annat att vi i slutet av oktober arrangerar ett exklusivt webinar med en round table-diskussion med de mest inflytelserika experterna inom life science. Detta evenemang kommer att erbjuda insikter och perspektiv som är ovärderliga för vår bransch. Dessutom kommer Hoodin att vara en del av världens största life science-mässa, Medica, som äger rum i mitten av november. Under mässan kommer vi att stolt presentera ”Hoodin 360 Surveillance & Vigilance”, vår innovativa lösning som har potentialen att verkligen göra skillnad inom life science. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa och dela våra framsteg med er när vi fortsätter att främja utvecklingen inom life science.

Tack för ert fortsatta stöd och förtroende. Marcus Emne, VD HoodinAndra kvartalet, 2023-04-01 – 2023-06-30

  • Nettoomsättning 216 (222) KSEK

  • Rörelseresultat -1 743 (-1 914) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 781 (-1 914) KSEK

  • Resultat per aktie -0,13 (-0,14) SEK


Kommentarer


bottom of page