top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin ingår strategiskt partneravtal med DH Regsys

Idag den 27:e juni 2022 meddelar Hoodin AB att partnerskap tecknats med DH Regsys. Med huvudkontor i Singapore är DH Regsys ett av Sydostasiens ledande företag avseende tjänster och rådgivning till företag inom life science.
Hoodin är en ledande SaaS-plattform för specialiserad intelligence och en väsentligt del i bolagets strategi är att etablera ett starkt och internationellt partnernätverk. En partner använder i regel Hoodins plattform för att effektivisera sitt egna erbjudande gentemot befintliga och nya kunder samt att de även implementerar Hoodin hos kund för eget användande eller genom integration i egen mjukvara. Fineltec kommer initialt att erbjuda Hoodin som ett komplement i sina existerande tjänster där de hjälper företag med specialiserad intelligence och övervakning av väsentlig data och information.


“Vi är mycket glada att DH Regsys väljer att ingå partnerskap med Hoodin för bearbetning av marknaden i Sydostasien. Förutom att DH Regsys har kompetent personal och erbjudanden som väl matchar de områden där Hoodin är inriktat mot, så har DH Regsys en stark marknadsposition i Singapore, Australien, Taiwan och Syd-Korea. Det är marknader vi tidigare inte bearbetat i större utsträckning och vi ser fram emot gemensam tillväxt med DH Regsys.” Marcus Emne, VD Hoodin AB


”DH RegSys is very pleased to be the regional partner for Hoodin to bring the platform to medical device companies in the region. We are very excited about this partnership and we believe our expertise in consulting on QARA and combined with Hoodin’s platform will enhance the consulting services for the medical device life cycle and addressing both Pre-market and also Post market requirements. Based in Singapore, we are well positioned to serve medical device companies in the Asia Pacific region.” Andrew Ho, Business Development Director at DH Regsys Pte LtdOm DH Regsys

Från starten av idén om att bilda företaget 2010 till där vi är idag, har DH RegSys vuxit till en verksamhet för att tillhandahålla konsulttjänster som kan definieras inom fyra huvudområden:


- Kvalitetsledningssystem

- Regulatoriska angelägenheter

- Utbildning (seminarier och workshops)

- Kliniska prövningar (ger stöd till vår partner, MD-Clinicals, kliniska prövningsverksamhet)

Verksamheten startade med fokus på Singapore-marknaden och en naturlig utveckling har och kommer att vara en fortsätt expansion i det regionala och globala landskapet

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

Comments


bottom of page