top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin lanserar licens för mjukvaruföretag

Hoodin AB (“Hoodin) lanserar idag en ny licens och sk. branschlösning som riktar sig mot företag inom mjukvara (software). Lösningen har tagits fram i ett samarbete med flertalet företag inom mjukvara.
Hoodins branschlösning till företag inom mjukvara tillgodoser vid lanserings-tillfället sex olika bevakningsbehov för företag verksamma inom mjukvara, med bland annat mallar för att bevaka nyheter och trender inom programmering och kod, metoder och verktyg, kvalitet och testning m fl.


“Nu när vi börjar se att våra lösningar som riktar sig till företag Medtech och Pharma börjar fungera allt bättre kommersiellt, att plattformen testats och validerats av väldigt många användare och att konceptet för en lösning gentemot Software testats ordentligt så är det dags att sätta den i skyltfönstret.


Vi har under senare delen av 2021 testat och utvärderat koncept för Software och nu landat i något som känns väldigt bra. Vi vet att det är många företag inom mjukvara som har personal inom både utveckling, försäljning eller stabsfunktioner som upplever att de har ett oroande information- och kunskaps gap och att de söker information reaktivt istället för proaktivt. Med “Hoodin for Software” så kommer företag inom mjukvara att kunna ställa in kikarsiktet mot exakt den information och den kunskap de behöver för att snabbt omvandla den till operativt värde. Vi ser även trender på att HR visar större efterfrågan på att kunna tillföra organisationen löpande och uppdaterade kunskaper och kunna följa trender snarare än att skicka personal på utbildningar vars innehåll är redan är ”gammalt”.


Ett mål inför denna lansering var att vi skulle ha aktiva betalande kunder innan lansering för att bevisa både kundvärdet och det kommersiella värdet innan lansering. Detta har vi uppnått och vi kan nu gå till marknad med både en mycket attraktiv lösning och bra referenser.” Marcus Emne, VD Hoodin
Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.


Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.


Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.


www.hoodin.comFör mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com

Comments


bottom of page