top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin lanserar ny lösning för Medtech

Den 7:e juni 2021 meddelar Hoodin att man lanserat en ny lösning för företag inom Medtech. Lösningen adresserar behovet som företag har avseende förändringar och uppdateringar av standards och krav avseende kvalitet gällande för Medtech. Bland annat kommer användare av Hoodin nu kunna bevaka alla uppdateringar som görs av organisationer som ISO , IEC, CEN med flera.

Hoodin erbjuder Medtech-branschen sedan tidigare lösningar för att bevaka digital innehåll och effektivisera Post Market Surveillance, Regulatory Intelligence och Medical Writing and Content Marketing.


"Den nya tillskottet av en sk. Use Case Template inom licensen "Hoodin for Medtech" kommer att avhjälpa det problem många företag har inom Medtech gällande att hålla koll på förändringar avseende standards samt nyheter om kommande standards. I stort sett alla företag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter är certifierade enligt en eller flera standards, oftast ISO 13485. Utöver uppdateringar från ISO behöver de även hålla koll på standards gällandes enskilda marknader och hur man efterföljer dem på mest effektiva sätt. Detta innebär att Hoodin kan erbjuda ytterligare ett användningsområde och en lösning på ett problem som de allra flesta företag inom Medtech har.


Bakgrunden till att vi lanserar just denna lösning beror på direkt efterfrågan från existerande kunder och partners, som noterat en tydlig efterfrågan och ett behov. Vi ser nu fram emot att stärka Hoodin som en annan slags standard för hela Medtech-branschen, då vi är det enda företaget som kan erbjuda lösningar avseende några av de allra mest tids- och kostnadskrävande områden för bevakning av digitalt innehåll." Marcus Emne, VD Hoodin


Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com


bottom of page