top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin lanserar nya lösningar inom finans och annonserar ytterligare två nya industrilösningar

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att man under våren 2021 kommer att börja sälja två nya lösningar som är riktade till aktörer inom finans. Bolaget informerar även om att ytterligare två branschlösningar är beslutade att lanseras under senare delen av 2021.
De två nya branschlösningarna som ingår i erbjudandet riktat till aktörer inom finans är:

Portfolio Intelligence: En skräddarsydd lösning för att bevaka aktier och bolag som användaren investerat i eller har för avsikt att investera i. Med Portfolio Intelligence kommer användare att kunna bevaka ett bolag och en aktie rörande löpande pressmeddelanden, omnämnanden i media, analyser, legala aktiviteter såsom insyn eller annan aktivitet med myndigheter, dialog om bolaget och aktien i forum och social medier.

Market Intelligence: En skräddarsydd lösning för att bevaka marknader och branscher på en mer övergripande nivå. Med Market Intelligence kan användaren bevaka nyheter kring affärshändelser, innovationer, teknikutveckling och analyser avseende branschen. Användaren kan även bevaka händelser och information om kommande event, podcasts, webinars m m som rör branschen.


Hoodin kommer i ett första skede att fokusera på den Nordamerikanska marknaden avseende lösningarna för finance.


Bolaget har även beslutat att man under senare delen av 2021 kommer att lansera lösningar för branscherna Food & Beverages samt Gaming. Bolaget avser att återkomma med mer detaljerad information om dessa två branschlösningar under februari månad.


”Vi fortsätter att följa vår strategi, vilket är att erbjuda behovsanpassade lösningar för bevakning av digitalt innehåll till stora branscher som har ett uttryckt behov och efterfrågan. Att vi inom kort tar lösningar för finance till marknad är en bra timing. Intresset för handel med aktier har förmodligen aldrig varit så hög som nu, samtidigt som branschen brottas med problem relaterat till information over load. Det är en stor global bransch som jag är övertygad om att vi kommer kunna nå stora framgångar inom. Fram till maj i år så kommer vi på marknadssidan att ha fortsatt stort fokus på Medtech och Pharma, men redan nu påbörjar vi arbetet med att ingå avtal med några första partners inom finans.


Den andra två branscherna som vi valt att gå vidare med och erbjuda lösningar till senare under året är Food & Beverages och Gaming. Food & Beverages är en stor och reglerad bransch som i vissa fall påminner om Medtech och Pharma. Det kommer nya regelverk för mat och dryckesproducenter och där passar vår teknik in väldigt bra.


Gaming är en mycket stor och snabbt växande bransch som av analytiker antas ha ett värde på över 250 miljarder dollar 2025. Det är förvisso inte en bransch som är lika reglerad som Medtech eller Pharma, men det vi kan lösa där är bland annat att producenter och distributörer kan bevaka reviews och kommentarer kring sina titlar på marknaden, bevaka konkurrenter, analyser, innovation och branschutvecklingen på ett mer effektivt sätt.” Marcus Emne, VD Hoodin


För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Comentarios


bottom of page