top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin lanserar partnerprogram för independent consultants

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att man lanserar ett program för ett nytt segment av partners. Bolaget har sedan tidigare vänt sig till stora och medelstora tjänsteföretag inom olika branscher för partnerskap och detta utökas nu med att Hoodin vänder sig till den stora grupp av sk independent consultants för partnerskap.

Under hösten 2020 har Hoodin testat och utvärderat nya tillvägagångssätt för att nå ut till de marknader och det stora antal av företag som har ett potentiellt behov av att bedriva automatiserad bevakning av digitalt innehåll. Ett projekt som gett ett mycket positivt utfall är en utvidgning av Hoodins partnerprogram, där Hoodin vänt sig till sk independent consultants. Vilket närmast kan beskrivas som frilansare inom vissa områden och branscher. Inom branscherna Medtech och Pharma, som är två av de branscher som Hoodin erbjuder lösningar till, beräknar bolaget att det finns drygt 25 000 aktiva independent consultants.


”Vi har under hösten 2020 testat och utvärderat en väg till marknaden via independent consultants, som ett komplement till den partnerstrategi vi redan har, och utfallet har varit mycket positivt. På kort tid har vi ingått samarbete med ett antal independent consultants och noterbart är att de som partners kräver mindre tid från oss och att tiden från kontakt till att de är kommersiella med Hoodin som en del av sitt erbjudande är mycket kort. Det var viktigt för oss att testa och utvärdera detta segment av partners för att säkra att vi kan nå både volym och god marginal.

Vi väljer nu att skala upp denna del av partnerstrategin och gör den till en bestående komponent. Vi har sedan tidigare tittat på hur företag som t ex Hubspot vuxit från scale up till att nu ligga nära en miljard USD i omsättning och ett av deras mest framgångsrika projekt för tillväxt var att skapa partners av frilansare och enskilda konsulter. Globalt sett har vi identifierat att det finns drygt 25 000 independent consultants inom Medtech och Pharma. På några veckor har vi fått partners i samtliga världsdelar och vi spänner nu bågen och siktar på att ha 1 000 independent consultants som partners innan 2021 års slut.

En independent consultant har i regel endast ett fåtal kunder och därmed betyder ett ingånget partnerskap inte en avsevärd intäkt. Här är det istället ”många bäckar små ”som räknas och vi har goda förhoppningar om att vi ser bra resultat från denna satsning under 2021 års första hälft.” Marcus Emne, VD Hoodin


För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

コメント


bottom of page