top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin når nya milstolpar vid dagen för införandet av MDR

På dagen för att MDR införs, den 26:e maj 2021, meddelar Hoodin (publ) att flertalet viktiga milstolpar uppnåtts avseende antalet partners och användare som löpande testar och förbereder projekt i Hoodin och att en vetenskaplig studie avseende användande av Hoodin för Medtech påbörjats.
”Fram tills idag har vi upparbetat relation med över 150 partners, i samtliga världsdelar. Partnerföretag som tillsammans erbjuder sina tjänster till tusentals kunder med tio tusentals produkter. Kunder och produkter som alla från och med idag skall börja följa MDR och därmed Post Market Surveillance som Hoodin erbjuder en världsledande lösning för. Nu ser vi fram emot att samarbeta med alla dessa partners för att löpande rulla ut Hoodin till deras kunder och självklart fortsätta utöka vårt nätverk av partners. ​​​​​​​Inom life science är validering och standards två viktiga komponenter. Där den som sätter en standard i regel vinner en mycket stor del av marknaden. Hoodin har därför, tillsammans med partners, nu initierat en studie med syfte att skapa en vetenskaplig publikation inför en kommande vetenskaplig konferens i år. Syfte är att bevisa Hoodin som ”world class” standard avseende Post Market Surveillance. När en sådan vetenskaplig publikation är granskad och lanserad så innebär det också en vägledning kring vad som är ”best practice” inom branschen och vad som därmed blir en standard. Det blir en intressant period de kommande månaderna, där studien som inriktar sig på effektvinster kring automatiserad bevakning genomförs och sammanfattas i en rapport. Med den framskjutning av MDR som skedde förra året, så har vi använt tiden väl till att bygga upp ett stort nätverk av partners, marknadsfört Hoodin väl och tagit en ledande position som den plattform som bäst effektiviserar Post Market Surveillance. Från och med idag skall en stor del av alla företag inom Medtech ha sin plan och process klart för MDR och nu börjar racet där de är redo att investera i lösningar och tjänster på riktigt. Vi har pole position och ska hålla ledningen från start till mål. Från och med idag kör vi även igång vår mest massiva marknadskampanj, där vi går ut med marknadsföring och erbjudande till både slutkunder och partnerföretag inom Medtech” Marcus Emne, VD Hoodin.För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

Comments


bottom of page