top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin (Publ) publicerar kommuniké och rapport för det 4:e kvartalet 2023

Fjärde kvartalet, 2023-10-01 – 2023-12-31

  • Nettoomsättning 337 (202) KSEK

  • Rörelseresultat -1 083 (-1 629) KSEK

  • Resultat efter skatt -6 662 (-1 629) KSEK

  • Resultat per aktie -0,22 (-0,12) SEK

  • Nettoomsättning 1 049 (826) KSEK

  • Rörelseresultat -5 749 (-7 159) KSEK

  • Resultat efter skatt -11 461 (-7 159) KSEK

  • Resultat per aktie -0,53 (-0,54) SEK


VD har ordet

Under det fjärde kvartalet 2023 har Hoodin genomgått en transformation för att bättre möta life science-företagens behov av product surveillance och vigilance. Denna period har varit präglad av banbrytande händelser och framsteg som kommer att definiera Hoodins framtid. Vårt team gjorde en enorm insats under det fjärde kvartalet, både avseende utveckling av plattformen och på marknaden. Detta är några av de highlights jag vill belysa:


Framsteg mot AI-driven plattform

I november 2023 tog Hoodin ett stort steg mot att bli en AI-driven plattform, särskilt utformad för life science-företag. Denna förändring markerar en ny era där Hoodin tar täten inom området ”product surveillance och vigilance”. Genom framgångsrik implementering av AI möjliggör Hoodin avancerad bevakning på tusentals olika källor, inklusive olika språk och tolkning och analys av informationen som hämtas in för varje unik kund. Detta ger en heltäckande övervakning av relevanta områden för life science-företag, från ax till limpa.


Deltagande på Medica

En av de höjdpunkter som definierar detta kvartal var Hoodins deltagande på världens största medtech-mässa, Medica i Düsseldorf. Resultaten var imponerande, med över 50 life science- bolag som testade Hoodin på plats och genast valde att beställa en trial av tjänsten. Förväntningarna är höga inför resultaten som förväntas synas under första kvartalet 2024.


Global utbildningskampanj

Mot slutet av 2023 genomförde Hoodin en global kampanj med över 1 000 deltagare från olika life science-företag. Tillsammans med MedTech Leading Voice och Martin King genomförde Hoodin en digital utbildning som fick positiv respons. Kampanjen övergår nu till nästa fas, där målet är att fler av deltagarna påbörjar sina trials och väljer Hoodin som sitt centrala verktyg för Surveillance och Vigilance.


Strategisk framgång med övergång till Inbound-metodiken

Under den senaste perioden har Hoodin framgångsrikt genomfört en omställning från traditionell outreach till en mer effektiv inbound-marknadsstrategi. Den nya strategin har visat sig vara särskilt framgångsrik genom ökad effektivitet och en imponerande ökning av antalet nya dialoger och kunder som startat trials (en 14-dagars gratis test av Hoodin).

Genom att fokusera på att attrahera potentiella kunder genom relevant och engagerande innehåll och marknadsaktiviteter som har ett direkt värde för potentiella kunder så har Hoodin sett en ökning på över 500% i inflödet av nya dialoger och antalet kunder som påbörjat sina trials. Denna framgångsrika övergång till inbound-metodiken har inte bara ökat antalet aktiva dialoger utan har också resulterat i en markant ökning av antalet bokade trials per vecka. Hoodins dedikation till att anpassa och förnya sin sälj- och marknadsstrategi har varit en nyckelfaktor för den imponerande tillväxten och ökad framgång.

Vi ser fram emot att fortsätta vår resa och dela våra framsteg med er när vi fortsätter att främja utvecklingen inom life science.


Tack för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans ser vi fram mot ett 2024 där Hoodin röner nya framgångar med en vässad och unik tjänst och ett effektivt maskineri för försäljning!Marcus Emne, VD Hoodin
För mer information, kontakta

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)Tfn: +46 79-335 76 58E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page