top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin rapporterar om verksamheten och Coronaviruset


Många ställer sig frågan kring hur olika företag hanterar och eventuellt drabbas av den pågående situationen som uppstått i samband med Coronaviruset. Hoodin har som alltid ambitionen om att vara transparent och informativa, vilket vi självklart även vill vara kring denna rådande situation.Hoodins erbjudande och marknad


Först och främst vill vi informera hur vi ser på situationen avseende Hoodins erbjudande och efterfrågan. Generellt ser vi inte något avtagande intresse för Hoodin som tjänst på grund av Coronaviruset. Tvärtom så ser vi ett högre intresse från partners inom hela Life Science, då vissa av deras normala uppgifter som innebär fysiska besök på sjukhus, resor för att delta i konvent m.m och som nu inte går att genomföra. De behöver därmed styra om sina intäkter till digitala tjänster istället för traditionellt konsultarbete.


Vi bedömer även att slutkunder inom dessa branscher, som just nu har ett hårt tryck på att leverera, borde få en ökad efterfrågan för att effektivisera med hjälp av intelligent mjukvara.

Vi ser definitivt att efterfrågan från den senast annonserade branschlösningen kommer öka under året. Vilket är för public service. De får nu uppleva något de sälla gjort tidigare, i och med högsta ansträngning inom organisationer, och samtidigt ett mycket stort behov av informations-inhämtning.


Avseende Hoodins erbjudande som vänder sig till besöksnäring så gör vi antagandet att efterfrågan på kort sikt kommer vara mycket låg, då det nu mer eller mindre råder stopp kring allt inköp inom tursim. På något längre sikt, när vi alla börjar kunna skönja tendensen av Coronavirustet utveckling, tro vi att efterfrågan kommer att öka då de flesta aktörer inom besöksnäring bör ha ett mycket stort behov av att effektivisera.


Med dessa antaganden så vänder vi självklar vår fulla kraft till att bearbeta och leverera till de branscher där vi ser en ökad efterfrågan just nu.


Hoodin operativt

Operativt anser vi att organisationen är väl förberedd för de mest troliga scenarios som kan inträffa. I detta fall är det inför en period av karantän. Vi genomförde idag, den 12:e mars, en oannonserad övning där samtliga medarbetare ombads att arbeta hemifrån. Genom denna övning har vi nu säkerställt att vi kan fortsätta fullt normal drift, även om samtliga medarbetare arbetar hemifrån. Hoodin är redan ett digitalt företag i mycket stor utsträckning, då våra normala rutiner innebär att all marknadsföring och försäljning sker online.


Комментарии


bottom of page