top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin startar projekt för lansering till Microsoft

Hoodin AB (”Hoodin) meddelar idag att de nu påbörjat ett projekt för att under året släppa en integrerad lösning för Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft är världens största producent av mjukvara och Microsoft Dynamics CRM är ett av de, till installerad volym sett, största systemet för CRM (Customer Relationship Management).Hoodin har under senhösten 2019 genomfört ett antal förstudier för att undersöka tekniska krav och sammanställa affärsplaner för ett antal mjukvaruplattformar avseende integration av Hoodin som komponent. Bolaget har nu valt att gå vidare med ett antal av dessa plattformar. Det första projektet blir för Microsoft och deras mjukvara Dynamics CRM.Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Vi har sedan tidigare kommunicerat att en väsentlig del av vår långsiktiga strategi är att skapa appar och moduler för integration av Hoodin i andra plattformar där bevakning och automatisk inhämtning av digitalt innehåll innebär ett start komplement. CRM är en lågt hängande frukt där bevakning av innehåll rörande t ex kunder, beslutsfattare och trender innebär sk actionable insights. Att vi börjar med en så stor spelare som Microsoft skulle kunna anses som riskabelt, men vi känner oss komfortabla i vårt val då Microsoft har en mogen plattform för integration av tredjepartslösningar och vi har en fått god relation med Microsoft. Dessutom har vi inom vårt nätverk både kunder och partners som efterfrågar lösningar kopplade till Microsoft Dynamics CRM.


Vi påbörjar nu projektet med koncept, utveckling och go to market. Vi ser inte att erbjudandet kommer att generera intäkter under 2020 års första hälft. Den stora lanseringen av erbjudandet kommer ske efter sommaren och det är ett mangrant arbete att förbereda en effektiv kampanj för att nå de ca 40 000 företag som idag är användare av Microsoft Dynamics CRM”.


Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering den 21:e januari 2020.


Om Microsoft och Dynamics CRM

Microsoft Corporation är ett mjukvaruföretag med huvudkontor i Redmond, Washington och har ca 124 000 anställda. Företaget är i dag världens största inom mjukvara. Microsoft största produkter är operativsystemet Windows samt Microsoft Office.

Microsoft Dynamics CRM är en mjukvara för hantering av kundrelationer. Produkten fokuserar huvudsakligen på sälj-, marknadsförings- och service (helpdesk) sektorer. Microsoft Dynamics CRM har för närvarande över 40 000 kunder. https://dynamics.microsoft.com/en-us/


Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.


Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar

en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com

Comments


bottom of page