top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin tecknar partneravtal med två ledande experter och rådgivare inom Medtech 

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att man ingått partneravtal med två av de ledande rådgivarna och talespersonerna inom Medtech. De två experterna är Vadmi Degytar, baserad i San Jose, USA, och Jacqueline van Druten, baserad i London UK.
Partnerskapen är av strategisk vikt då både Vadim och Jacqueline har framträdande positioner på den globala marknaden och agerar som erfarna rådgivare till både företag och regeringar på en global marknad.


I vårt arbete med att skapa partnerskap så är det för en bransch som Medtech av yttersta vikt att få med sig nyckelpersoner som med sin erfarenhet, sitt nätverk och kunskap kan hjälpa oss att nå ut till många företag i branschen. När ledande personer är avsändare av budskapet om att en tjänst är mycket bra så lyssnar branschen och vi kommer få stor draghjälp med att nå ut till ännu fler kunder nu, framför allt i USA och UK. Med Vadim och Jacquline ombord så har vi två partners som når ut till en stor del av marknaden och är personer som branschen lyssnar på.Marcus Emne, VD Hoodin


Hoodin hjälper företag att på ett intelligent och effektivt sätt följa ändringar i branschens regelverk. Att kunna hantera det är avgörande vid den nu pågående övergången till direktivet om medicintekniska produkter och det kommande direktivet om in vitro-diagnostiska enheter med förordningen om in vitro-diagnostiska enheter.


Jag ser fram emot att Hoodin ska nå erkännande och bredare användning av medicintekniska företag i USA. Det förenklar övervakning av eftermarknad, övervakning av vetenskaplig och reglerande information i databaser, forskningspapper och andra källor.Vadim Degtyar


Hoodin löser stora utmaningar för de flesta företag inom Medtech och jag ser fram emot att bidra till att Hoodin och lösningarna för Medtech blir en standard för hela branschen.Jacqueline van DrutenBio - Vadim Degtyar

Vadim Degtyar är biträdande redaktör vid Frontiers in Medical Technology, Regulatory Affairs, och akademisk redaktör på PLOS ONE. Vadim har lång erfarenhet av biomedicinsk forskning och kunskap om många teknologier som ligger till grund för medicinska och diagnostiska produkter.

Han är doktorand från Stanford och har bedrivit forskning vid UC Berkeley. Med 24 publicerade vetenskapliga rapporter och hundratals artiklar om biomedicinsk forskning, medicinsk teknik och deras regulatoriska aspekter så är Vadim en aktad och respekterad person för hela branschen.


Bio - Jacqueline van Druten

Jacqueline är multinationell registrerad rådgivare som arbetar inom klinisk forskning, medicintekniska produkter och hälsoindustrin. För att säkerställa kliniska prövningar och kliniska projekt hanteras och levereras enligt alla regleringsstandarder (MDD / MDR, FDA, TGA, MCC). Med lång erfarenhet från att arbetat med kunder internationellt.För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.comComments


bottom of page