top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin tecknar partneravtal med tyska MeddevoIdag den 20:e augusti 2021 meddelar Hoodin AB att samarbete inleds med Meddevo (Tyskland). Meddevo är främst verksamma inom Medtech och har en stark position som leverantör av mjukvara för dokumenthantering, speciellt anpassad enligt de krav som ställs på företag inom Medtech.


Ett strakt och internationellt partnernätverk är en central del i Hoodins försäljningsstrategi. En partner använder i regel Hoodins plattform för att effektivisera sitt egna erbjudande gentemot befintliga och nya kunder samt att de även implementerar Hoodin hos kund för eget användande eller genom integration i egen mjukvara. Meddevo kommer initialt att erbjuda Hoodin som ett komplement till sin egna leverans och över tid är ambitionen att Hoodin finns som en inbyggd modul i Meddevos plattform för dokumenthantering.“Vi är mycket glada över att Meddevo väljer att ingå partnerskap med Hoodin och vi ser stora möjligheter i att tillsammans med Meddevo växa på den tyska marknaden. Att ingå partnerskap med ett företag som kan mjukvara, som kan Medtech och som har en stark position på marknaden är precis det vi eftersträvar och som är kärnan i vår strategi.

Att kombinera Hoodins erbjudande, med leverans av avancerad och automatiserad bevakning av externt digitalt innehåll, med ett dokumenthanteringssystem som hanterar den interna informationen är en kombination som både vi och Meddevo tror kommer vara ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande. Med kombinationen av Hoodin och Meddevo så kommer kunder kunna spara ytterligare tid och förenkla komplexa flöden av viktig information.


Att Meddevo är verksamma och har största delen av sin kundbas i Tyskland är självklart en stor bonus då vi nu ser goda möjligheter att växa i Tyskland tillsammans med Meddevo.” Marcus Emne, VD Hoodin AB”We at Meddevo are thrilled to partner with Hoodin. When two solid platforms meet and you can clearly see the synergy, it is important to move forward together. We are looking forward to deliver more and more value to our customers together. Hoodin is characterized by extremely professional communication and solution finding. We are looking forward to our joint projects.” Michael M. Kania, CEO Meddevo
För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.comOm Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.Om Meddevo

Meddevo som företag

Med ständigt ökande krav har Meddevo utvecklats till ett mångsidig system inom regleringsvärlden. Inte bara en mjukvarulösning, utan en dynamisk och flexibel plattform. Så att mjukvaran anpassar sig till tillverkarens krav och inte tvärtom. Meddevo vill fokusera på det som är väsentligt och viktigt. Mindre kopiera och klistra in och färre fel i vårt arbete. De tror på högre efterlevnad till lägre kostnader. De tror på mer tid för de viktiga frågorna och roligare när de arbetar med regleringsfrågor.


Erbjudandet

Meeddevo är en plattform som erbjuder en molnbaserad elektronisk teknisk dokumentation, revisions- och inlämningslösningar för medicintekniska produkter. Plattformen tillhandahåller företagets innehållshantering för all produktinformation och skriver automatiskt dokumenten och uppdaterar dem. Plattformen erbjuder också MDR -implementering, bevishantering, GSPR -chef, klagomål och riskhantering.


Deras konkurrensfördelar

Meddevo tror att med rätt digital teknisk dokumentation kan du göra så mycket mer. Med stöd av synkroniserad dokumentation sätter QM -systemet en helt ny standard för överensstämmelse. Meddevo förbereder sig också för att lansera det kommande: Meddevo pharma. En lösning för IDMP, eCTD och xEVMPD. Ett system som ger högre efterlevnad, automatiserade dokument, övervakade dokument och automatisk GAP -utvärdering.


https://www.meddevo.com/

Comments


bottom of page