top of page

Hoodin tecknar partneravtal med världsledande konsulthus inom life science

Idag den 13:e september 2021 meddelar Hoodin AB att samarbete inleds med Biocodex.

Biocodex är ett världsledande produkt och konsultföretag inom life science (pharma och medtech), med verksamhet i över 120 länder.Ett starkt och internationellt partnernätverk är en central del i Hoodins försäljningsstrategi. En partner använder i regel Hoodins plattform för att effektivisera sitt egna erbjudande gentemot befintliga och nya kunder samt att de även implementerar Hoodin hos kund för eget användande eller genom integration i egen mjukvara. Biocodex kommer att erbjuda Hoodin som ett komplement i sina existerande tjänster där de hjälper företag inom Pharma och Medtech med regulatory intelligence, post market surveillance och pharmacovigilance.


Ansvarig partner manager på Hoodin är Jakob Adaktusson. Hans kommentar om partnerskapet följer nedan.


“Efter ett gediget arbete tillsammans med Biocodex gällande validering och kvalitetsgranskning av Hoodin som plattform, så är jag oerhört glad att en så stor och kvalitetsmedveten aktör som Biocodex väljer att ingå partnerskap med Hoodin. Det bevisar att vi både har en värdeskapande plattform, men även att den tål att granskas och prövas utifrån några av branschens tuffaste kravställare.”


Biocodex hjälper årligen mer än 100 återkommande kunder med regulatoriska krav och regelverk inom pharma och medtech, vilka i sin tur har hundratals produkter som var för sig har behov kring t ex post market surveillance och pharmacovigilance. Biocodex har bl a en stark ställning i de baltiska länderna och Finland, vilket öppnar en ny viktigt marknad för oss. Jakob Adaktusson, Partner Manager, Hoodin AB"We are looking forward to partner up with Hoodin to simplify the regulatory puzzle. We are starting with using Hoodin from a regulatory intelligence point of view, monitoring health authorities throughout Europe, and will later on also implement it for pharmacovigilance and PMS. " - Susanna Heinonen, Head of Pharmacovigilance Biocodex NordicsFör mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58


Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.


Om Biocodex

Biocodex is an independent multinational pharmaceutical company, founded in 1953, based in Paris, France. Biocodex operates in more than 120 countries. Company’s revenue was approximately 348 M€ in 2019.

Biocodex’s Pharmaceutical and Medical Service unit, PhaMe, provides for companies a comprehensive range of pharmaceutical and medical services like auditing, regulatory and pharmacovigilance services. https://www.biocodex.com/en/about-us/biocodex-at-a-glance/

Comments


bottom of page