top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodins autobevakning vinnare på regleringsvågen - Marcus Emne i intervju på DagensPS

Under gårdagen publicerades en intervju med Hoodins VD, Marcus Emne, i finanstidningen DagensPS.
Intervjun handlade till stor del om Hoodins framtid och vart bolaget är på väg och vilken strategi man valt för att vinna olika marknader.


Läs artikeln och intervjun på: https://www.dagensps.se/bors-finans/aktier/hoodins-autobevakning-vinnare-pa-regleringsvagen/?link_id=UbfK4enZ7cSj6Uv


bottom of page