top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

INBLICK #10

I det 10:e avsnittet av INBLICK ger Marcus Emne, VD Hoodin, mer information kring några av den sensate tidens pressreleaser. I avsnittet bjuder Hoodin även in investerare till en live cast via Facebookgruppen Aktieraketer, tisdagen den 26:e maj kl 19.00.
Sammandrag av INBLICK #10


Live cast

Tisdagen den 26:e maj, kl 19.00 finns Hoodin med live via Facebook gruppen Aktieraketer. Är ni inte medlemmar i gruppen så hittar ni den på https://www.facebook.com/groups/aktieraketer/

Har ni frågor ni önskar att vi adresserar så maila till ir@hoodin.com


Kommentarer på tidigare pressreleaser och frågor från investerare


Hoodin 5.0, vad betyder den releasen? Sänkta kostnader, bättre marginaler och ett starkare erbjudande till marknaden. Med 5.0 bygger Hoodin på en ny server- och process-struktur som sänker kostnaderna per licnens med ca 30-40%.


Resultatet Q1. Hoodin har inte tappat kunder. Den lägre intäkten är hänförlig till att föregående års första kvaral innehöll projektintäkter.Hoodin utför inte längre projekt då det inte är förenligt med storskalig tillväxt. Den delen av intäkten, kopplat till Hoodin som plattform, ska tillföras partners då de utför arbetet med att utveckla och leverera lösningar baserade på Hoodin.


Hur stort avbräck innebär fram-flyttandet av MDR2020? Covid-19 påverkar Hoodin, precis som för många andra, och fram-flyttandet av MDR2020 i synnerhet. Men Hoodin kan adresseras på så många andra behov avseende bevakning av digitalt innehåll än användningsområdet för Postmarket Surveillance. Hoodin kommer att fortsätta adressera dessa kunder och ge dem riktigt bra erbjudanden för att få dem ombord så snart de bedöms mottagliga och redo för köp.


Hoodin säljer fortsatt primärt mot Medtech och Pharma, samt att partners säljer lösningar till Public Sector och andra industrier. Hoodin erbjudande till Medtech och Pharma är nu bredare än Post Market Surveillance, där Hoodin t ex kan låta kunder bevaka samtliga länders ”health authorities” för att hålla minutiös koll på förändringar av lagar och regelverk samt ändringar kring innovation och teknik rörande egna produkter och tillämpningsområden.


Vad betyder det att Hoodin adderar direktförsäljning? Det betyder mer än man kanske inser vid en första reflektion. I samband med att Hoodin följer strategin, där ett viktigt delmål är att användare ska kunna starta en licens utan involvering av personal från Hoodin eller partners, så är direktförsäljning ett naturligt steg. Partners är branschexperter och deras leverans kan tillföras oavsett hur en användare startat sin licens. Plattformen utvecklas just nu åt det hållet och timing-mässigt var det bra för både hur vi vill nå marknaden och vad Hoodin 5.0 innebär.


Comments


bottom of page