top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

INBLICK #11


Inblick i nytt format


Våra filmade inslag av Inblick har varit mycket uppskattade men det har samtidigt efterfrågats skriftliga sammanfattningar. För att vara så tidseffektiva som möjligt, men samtidigt ger investerare information och uppdatering löpande, så har vi därför valt att ändra formatet så att skriftlig informationsgivning är det primära formatet. Vi kommer då och då att komplettera det skriftliga med filmer när vi bedömer att det behöver lämnas mer djupgående information.

Som tidigare kommer vi framförallt att beröra de områden och aktiviteter som vi bedömer som mest intressanta för er. Vilket är utveckling och nyheter i plattformen och marknads- och försäljnings-läget där vi i stora drag presenterar vad som händer på Hoodin.Plattformen

Just nu jobbar utvecklingsteamet med ett större projekt som påbörjades i våras. Projektets målsättning är att göra Hoodin till en plattform där användare kan signa upp och starta helt utan någon manuell handpåläggning från personal från Hoodin eller våra partners.

Vi är nu inne i fas 2 vilket är sista fasen där vi tydligare bygger upp plattformen kring de use cases som en kund kan ha. Varje projekt kommer härigenom att vara bättre förberett med rekommendationer för användarna utifrån den bransch de verkar i och det behov de har. Det gör att igångsättandet blir mindre tidskrävande och kunden kan se resultat relativt omgående.

Detta kommer även att kunna effektivisera våra partners process för att komma igång med sina kunders projekt då vi även kommer att tillåta partners att skapa egna mallar. Sammanfattningsvis kan man säga att projektet leder till att vår kostnad för att sälja och ge support kommer att minskar. Avsikten med projektet är även att bättre hjälpa användaren att förstå vilka källor som ska bevakas beroende på deras respektive behov.Marknad och försäljning

Vi har sedan efter sommaren noterat att förberedelser och effektivisering inför MDR åter hamnat på företags prioriteringslista och att intresset för att återuppta jobbet med MDR ökat markant. Många av företagen har tagit vid där de slutade arbetet när MDR2020 blev framskjutet. Det innebär att de har satt sitt ramverk och sina roadmaps för MDR och därmed Post Market Surveillance. För oss är detta mycket positivt då de därmed aktivt är inne i en fas där de ser över och fattar beslut avseende ”hur” de ska uppfylla kraven som ställs.


Detta uppvaknande har såklart även slagit igenom på försäljningssidan där vi märkt att det har börjat röra på sig hos våra partners och presumtiva kunder. För varje företag inom Medtech så behöver de nu besluta om en road map avseende samtliga de åtgärder som behövs genomföras innan den 26/5 2021. En av åtgärderna är att hantera Post Market Surveillance och hur de proaktivt kan samla in och agera på externt publicerad information om deras produkter. Detta innebär att Hoodin nu löpande genomför workshops med partners och kunder där de testar och validerar vår tjänst, samt beslutar sig för om och när de ska aktivera sin licens. Beslutet om tidpunkt beror på respektive kunds road map, och vår rekommendation är att man senast 6 månader innan den 26/5 2021 skall aktivera sin licens för att ha en historik att redovisa. Idag ser vi allt från att de väljer att aktivera sin licens inom två veckor efter en demo-period, till att de lägger en order om att starta sin licens i december. Vilket i båda fallen innebär att vi har en allt starkare och större orderstock.


Med ett ökat antal kunder som genomför demo-period och test av plattformen har också gjort att Hoodin blivit betydligt mer kända i branschen och att varumärket och det positiva ryktet om tjänsten spridit sig. Det innebär i sin tur att företag vi kontaktar har hört talas om Hoodin och därmed har vi lättare att komma i kontakt med rätt person och få till en demo. Vi ser även en stor rörelse och aktivitet bland befintliga och nya potentiella partners. För varje ny partner genomgår vi en process tillsammans med bolaget och deras representanter för att säkerställa att de så snabbt som möjligt kan genomföra ett så kallat kommersiellt test av plattformen. Detta genomförs genom att vi sätter upp Hoodin-projekt till 1-3 presumtiva kundföretag och att partnerföretaget därefter använder resultatet i sin egna försäljning mot kunden. Vi har under perioden från efter sommaren tills nu haft en mycket intensiv period med att arbeta tillsammans med nya potentiella partners och ser fram emot positiva utfall och kommande återrapportering kring respektive ny partner.


Till sist kommer här en uppmaning! Gå in och följ oss på LinkedIn och dela gärna våra inlägg. På så sätt kan vi sprida Hoodin som varumärke och generera mer uppmärksamhet kring bolaget. https://www.linkedin.com/company/hoodin


Har du som investerare och intressent av Hoodin frågor eller önskar komma i kontakt med oss så ber vi er skicka mail till ir@hoodin.comMed vänliga hälsningar,

Marcus Emne, VD Hoodin

Comentarios


bottom of page