top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Kunder i Belgien, Kanada och marginell nettominskning av pipeline för januari

Efter januari månad ser vi en nettominskning i pipeline, vilket innebär att bolaget avskrivit fler potentiella leads än det tillkommit nya. Bakgrunden till nettominskningen är att de leads som passerat 12 månader och där vi inte kan få in ny data på om den är fortsatt aktuell avskrivs. Under januari fick Hoodin in kunder från 2 länder där vi tidigare inte haft aktiva kunder, varav en kund har sitt säte i Belgien och den andra i Kanada. Efter perioden så sammanställs nettoändringen till ca -1,5% för Life Science.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.Januari 2023 - Life Science (Ackumulerat )


Under perioden var nettoändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka -1,5 procent jämfört med december och minskade från 1757 till 1733. Under perioden bearbetades främst företag där det finns etablerade dialoger men även en ökande inflöde av nya dialoger jämfört med månaden innan.
Januari 2023 - Övriga industrier (Ackumulerat )

Inom övriga industrier noteras ingen förändring för perioden och står kvar på 129. Lösningar från Hoodin som riktas gentemot övriga industrier är lösningar för Software, Public Sector, Finance och Tourism. Vi har under perioden lagt mest focus på life science vilket resulterar i mindre rörelser i pipeline.”Även om januari innebar en marginell nettominskning i vår pipeline så bedömer jag att affärsläget är väsentligt bättre för oss nu än tidigare. De klargöranden som kom i december avseende MDR / PMS och life science branschens uppvaknande avseende digitala verktyg har inneburit en klar ökning av inkommande intressenter som vill testa och utvärdera Hoodin för sin verksamhet. Att vi vinner kunder på en internationell marknad och i nya länder är mycket positivt. Ju fler positiva kunder och referenser vi har, desto enklare går det att vinna nya kunder.

Under januari har vi arbetat med att vässa våra interna processer för att minska customer acquisition cost (CAC), vilket gör att vi behöver spendera mindre mantid per vunnen kund. Vi har även släppt en uppdaterad version av plattformen som mottagits mycket positivt av marknaden.


Sammanfattningsvis så ser vi januari som en mycket god start på året och goda förhoppningar om att öka vår försäljning löpande.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin

Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll. Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page