top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Kvartalsrapport för det 3:e kvartalet 2022

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för tredje kvartalet för 2022 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information
VD har ordet


Efter utgången av det tredje kvartalet har Hoodin haft ett ökat fokus på att bearbeta marknaden inom life science och främst segmentet regulatory affairs. Den positiva progress och allmänna mognad i branschen som vi upplevt under våren fortlöper och vi noterar att företag inom life science blivit mer mogna att investera i tjänster och verktyg avseende intelligence i syfte att effektivisera processer som är kopplade till nya regelverk, bland annat MDR.

Vi har under perioden fått indikationer på att vi är en utav marknadens mest kompletta SaaS-tjänster inom vårt område och vi gläds åt att ett antal större företag nu valt att utvärdera Hoodin. Vårt val att designa Hoodin i enlighet med en operativ process, från val av källor, bevakning och informationsinhämtning till hantering och analys, för att till sist dela innehåll på ett sådant sätt att mottagare snabbt kan avkoda budskapet har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Allt fler företag ser nu Hoodin som ett bra alternativ för bevakning av standards, vetenskapliga artiklar om avancerad teknik, m.m.


Under det tredje kvartalet har vi, genom att genomföra ytterligare justeringar av plattformen samt idogt arbete med att bearbeta kunder och potentiella partners, nått en ännu starkare marknadsposition.


Vår pipeline har under perioden ökat med drygt 11 procent, vilket var bättre än förväntat då sommarmånaderna i regel är en svag period.

Våra fokusområden under perioden:


Partners och försäljning – Försäljning fortsätter att vara våra primära fokusområden och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering samt ingått partnerskap med nya företag.

Plattformen – Under det tredje kvartalet har flertalet utvecklingsprojekt både slutförts och påbörjats. Vi har under kvartalet främst genomfört justeringar för att leverera mot praxis kring MDR och IVDR* samt förbättrad effektivitet och prestanda då plattformen hanterar flera miljoner artiklar per dygn.


Efter att ha sett positiva signaler under det andra kvartalet, ser vi fram emot fortsättningen av 2022 som året då licensförsäljningen kommer i gång på allvar. Marcus Emne, VD Hoodin
Tredje kvartalet, 2022-07-01 – 2022-09-30

  • Nettoomsättning 220 (210) KSEK

  • Rörelseresultat -1 780 (-1 889) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 780 (-1 500) KSEK

  • Resultat per aktie -0,14 (-0,11) SEK

Nio månader, 2022-01-01 – 2022-09-30

  • Nettoomsättning 624 (993) KSEK

  • Rörelseresultat -5 530 (-6 052) KSEK

  • Resultat efter skatt -5 530 (-4 806) KSEK

  • Resultat per aktie -0,42 (-0,36) SEK


* MDR: Medical Device Regulation, IVDR: In Vitro Diagnostic Regulation

Comments


bottom of page