top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Lansering av branschlösning för ”public sector”

Bakgrunden till valet av bransch baseras på de ökande kraven som ställs på kommuner och myndigheter avseende informationsgivning till allmänheten och invånare. Vilket i sin tur innebär att aktörer inom branschen även behöver förbättra och effektivisera sin information-sinhämtning.

“Vår strategi kring lansering av branschlösningar bygger på att vi noggrant väljer bransch efter hur stor den är, dess allmänna behov och att vi har partners som kan bearbeta den. Vad det gäller valet av Public Sector så ger denna bransch höga poäng i alla avseenden. De flesta kommuner och myndigheter inom EU och västvärlden i övrigt, har som krav att informera om allmän-nyttig information, såsom störningar inom drift och service, men även information kring viktiga globala händelser. För att kunna informera rätt och effektivt behöver dessa aktörer även kunna bevaka och samla in informationen på ett smart sätt.


Jag tror alla kan föreställa sig hur personal inom olika myndigheter, kommuner och regioner just nu bedriver ett mödosamt arbete med att manuellt bevaka och hämta in information kring utvecklingen avseende coronaviruset. Det finns enorma mängder information och det kommer ny information i stort sett varje sekund. Samtidigt har de ett hårt tryck från allmänheten om att informera. Med Hoodin och lösningar från samarbetspartners som Appspotr kommer de att få en mycket stor avlastning och kostnadsbesparing. Vi kommer följa upp detta PM med ett gemensamt utskick från Hoodin och Appspotr där detaljer kring de gemensamma satsningarna presenteras under mars månad. ” Marcus Emne, VD HoodinDetta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering den25:e februari 2020.Om krav kring informationsgivning för kommuner och myndigheter Kommuner och myndigheter har olika krav och lagar att följa beroende på land. I Sverige är de två grundläggande lagarna kommunlagen och förvaltningslagen. Inom dessa lagar beskrivs hur service skall bedrivas och information skall ges till olika intressenter.


Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Läs mer om Appspotr på https://www.appspotr.com


Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com

Comments


bottom of page