top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Livesändning med Marcus Emne, måndagen den 11:e januari

Updated: Jan 8, 2021

På grund av ett högt intresse kring kommande version av Hoodin så kommer Marcus Emne att presentera en beta-version av plattformen via en livesändning i Facebook-gruppen Aktieraketer, kl 19.00, måndagen den 11:e januari.
Hoodin meddelande under förmiddagen den 7:e januari, att plattformen under 2021 kommer att finnas tillgänglig för en större målgrupp av användare, genom att göras tillgänglig för både företag och enskilda användare. Intresset kring denna nyhet har varit stort och för att ge en bättre bild av vad nästa version av Hoodin innebär så kommer Marcus Emne, VD Hoodin, att genomföra en livesändning och visa upp plattformen och de nya möjligheterna. Livesändningen sker på Facebookgruppen Aktieraketer, måndagen den 11:e januari kl 19.00.


”Det har varit ett stort intresse för dagens nyhet, som i sin tur var en ganska informations-intensiv nyhet. För att ge mer fördjupande information kring dagens nyhet så kommer jag att visa en beta-version av plattformen vid en livesändning. Då denna livesändning är för investerare så väljer vi att visa upp en version för finance och hur man som användare av Hoodin kan effektivisera informationsbevakning av aktier och bolag samt bygga en medielösning baserat på Hoodin.


Medlemmar på Aktieraketer är en intressant målgruppen så förutom en live-demo så kommer vi även rekrytera testanvändare som antingen vill använda Hoodin för bevakning och inhämtning av digital innehåll, eller för att skapa egna medier med automatiserat och aggregerat innehåll.” Marcus Emne, VD Hoodin


För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

bottom of page