top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Mölnlycke Health Care´s RA Excellence team digitaliserar sin intelligence-process med Hoodin
Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicintekniska produkter och tjänster och har sedan sommaren 2022 använt sig av Hoodin avseende sina behov kring regulatory intelligence. Christina Kultje är projektägaren och den person som satt upp arkitektur och bevakningar för deras projekt i Hoodin. Vi fick en pratstund för att lyssna in Christinas erfarenheter från användandet av Hoodin och hur det påverkat henne och deras Regulatory Affairs team arbetet kring regulatory intelligence.

Ni har sedan en tid tillbaka använt er av Hoodin för ert behov kring Regulatory Intelligence. Hur skulle du beskriva en före / efter bild av hur du och ert team arbetar med Regulatory Intelligence?


“Tidigare så har jag varit helt beroende av mina kollegor på olika lokala marknader för att snappa upp nya och ändrade regelverk för produktregistreringar. Detta har fungerat relativt ok då mina kollegor har bra koll, men det finns ett antal marknader där Mölnlycke inte har samma lokala förankring (oftast lägre reglerade eller oreglerade) och då finns en risk att missa väsentlig information.

Med Hoodin känner jag en större trygghet i att vi inte missar något viktigt. Så som vi arbetar med Hoodin så innebär det också ett effektivare sätt att skanna av diverse olika nyhetskällor, både mera globala men också fler lokala källor. Om vi skulle försökt göra det på samma sätt som vi arbetade tidigare… tja, så många timmar på dygnet finns det inte.”Vad ser du som de främsta fördelarna för er med att använda Hoodin?


“Vi har tittat på andra system och det som är slående är att Hoodin är modernt, användarvänligt, snyggt och överskådligt; man får en wow-känsla! Value for money är väldigt bra. En del av de andra systemen var hutlöst dyra.”Tror du att ni som RA-team uppfattas annorlunda inom Mölnlycke efter att ni börjat använda Hoodin?


“Ja, det tror jag. Traditionellt sett så ses oftast RA-team som lite gammaldags och krångliga. Med Hoodin så hoppas och tror jag att vi nu anses som mer moderna och framåtsträvande. Detta går i linje med hela Mölnlycke´s inriktning kring digitalisering och där vill vi ligga i framkant och visa att ett RA-team kan vara pionjärer inom digitalisering.”Hur tror du att system som Hoodin kommer förändra arbetet inom RA-teams?


“När vi fått fart på t.ex. månatliga rapporter och att mer interaktivt använda möjligheten att kommentera en artikel så ser jag jag att Hoodin kommer att bli ett utmärkt komplement till vårt interna RA Intelligence bibliotek, där vi samlar Mölnlyckes egna utvärderingar av nya och förändrade myndighetskrav relaterade till produktregistreringar, och hur detta påverkar vårt dagliga arbete.


I vårt Hoodin-projekt så bevakar vi information dels utifrån sk regulatory updates, vilket är nyhet från lokala myndigheter och departement avseende ändringar i regelverk, dels via regulatory insights, vilket är information kring hur olika experter tolkar regeländringar. Artiklarna i Hoodin kommer att ge en bredare bild, men också hur olika experter tolkar och guidar relaterat till myndighetskraven.

RA som team kommer känna en ännu större säkerhet om att ”vi har koll” och kan ge ännu bättre support till de olika affärsområdena inom Mölnlycke, genom en tydlig RA strategi, vilket ökar speed to market för Mölnlycke för att kunna utrustar vårdpersonal för att uppnå bästa patient-, kliniska och ekonomiska resultat”Är det något övrigt som du skulle vilja dela med dig av kring er erfarenhet kring att arbeta med Hoodin för regulatory intelligence?


“För oss är det viktigt att använda ett system som vi kan lita på och att vi har en bra relation med leverantören. Därför skulle jag vilja lyfta att supporten vi fått från Hoodin när vi haft frågor, eller när något hänt som vi behöver hjälp med, har varit mycket snabb och effektiv.“

Learn more about Hoodin for Medtech here: https://www.hoodin.com/medtech


Comments


bottom of page