top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Ny funktion i Hoodin för team och samarbete av resultatet från omvärdlsbevakningBäst blev precis ännu bättre


I den senaste versionen av Hoodin-plattformen introducerar vi ett nytt sätt att samarbeta om insikt och kunskap. Med en ny kontotyp för projektmedlemmar kan du bjuda in kollegor för ta del av resultaten av er omvärldsbevakning med Hoodin. Förutom att det är en fantastisk funktion så är det dessutom helt gratis att bjuda in medlemmar.
Bjud in oberänsat med "Project members" för att dela resultatet från ert Hoodin-projekt.Skapa ett bättre affärsvärde från insikter och kunskap Att dela resultaten från löpande omvärldsbevakning så att rätt personer får rätt information i tid är avgörande för att få verkligt affärsvärde. Glöm alla sammanfattande e-postmeddelanden om omvärld och nyheter som ingen läser, glöm allt tidskrävande rapport skapande och upptäck samarbete och centraliserad omvärldsbevakning.


Delade insikter är dubbla insikter. Framför allt är det garanterat bättre för utvecklingen av verksamheten och affärsresultaten.Hur det fungerar Som redaktör eller ägare av ett Hoodin-projekt kan du bjuda in ett obegränsat antal projektmedlemmar. En projektmedlem får tillgång till en projektvy som innehåller allt aktiverat* innehåll. Vyn för projektmedlemmar kan t ex lanseras internt som en kunskaps- eller insight hub. Besökare av sidan kan filtrera efter flödeskategorier och de kan stjärnmärka artiklar för framtida läsning. Det viktigaste är att varje medlem kan kommentera artiklar för att förbättra affärsvärdet från insikter och övervakningsresultat. Ett exempel Alla företag har vissa områden som måste täckas i termer av att ”ständigt hålls sig ajour”. Det kan vara konkurrens, ett kompetensområde, nyheter kring en viss teknik, en marknad eller lagar och förordningar. När dessa har definierats kan ett Hoodin-projekt övervaka de unika innehållsområdena och resultatet delas mellan inbjudna kollegor i en inloggningsskyddad miljö. Affärsvärde skapas från era insikter och omvärldsbevakning!


*Aktiverat innehåll är de artiklar, video m.m som en projektägare eller redaktör valt att aktivera från de artiklar som hämtats in via bevakningarna på Hoodin.Comments


bottom of page