top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Nya partners och satsning i Sydamerika

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att bolaget ingått samarbete med 2 nya partners med verksamhet i Sydamerika. I och med dessa partnerskap inleds en satsning i Sydamerika med primärt fokus på branscherna Medtech och Pharma.
Hoodin har nu ingått samarbete med två nya partners där båda är verksamma på den sydamerikanska marknaden och primärt inom Medtech och Pharma. Samarbetet med ILM Group avser en satsning för bearbeta den sydamerikanska marknaden generellt, i avsikt att vinna både nya partners och kunder. Den andra partnern är verksam inom Medtech och Pharma och har en lång erfarenhet av att leverera tjänster inom research och content monitoring till företag i dessa branscher.


”Sydamerika är den världsdel där vi fram till idag inte varit helt tillfreds med vår närvaro via partners. Nu ingår vi samarbete med två mycket intressanta bolag som har exakt den profil vi behöver för att etablera Hoodin som tjänst på den sydamerikanska marknaden.


Den sydamerikanska marknaden, med Brasilien i spetsen, är en marknad där både Medtech och Pharma växer snabbare än i övriga världen och jag ser framemot att Hoodin nu påbörjar arbetet med våra två första partners för att ta en stark position på denna växande och spännande marknad. " Marcus Emne, VD Hoodin

Av konkurrensskäl kommenteras inte specifika partneravtal i övrigt. För tillfället anses inte ett nyligen ingånget partneravtal vara av väsentligt finansiellt värde på kort sikt, utan är en del av Hoodins fortlöpande och normala verksamhet. De partners som Hoodin ingår avtal med bedöms ha en framtida potential om att driva försäljning av minst 20 licenser över en 12 månadersperiod. Varje licens har ett årligt intäktsvärde av ca 16 000 kr. Hoodin erbjuder en digital tjänst och plattform för automatiserad bevakning av digital innehåll och erbjuder versioner av tjänsten som är anpassad för olika branscher och dessa branschers unika behov. En väsentlig del av Hoodins marknadsstrategi är att bygga upp ett starkt globalt nätverk av parters, som i sin tur använder Hoodin i sina egna leveranser till kunder eller förmedlar licenser till sina kunder.För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

Comentários


bottom of page