top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Positivt mottagande av ny feature ger resultat

Efter april noteras en marginell nettoökning i pipeline. Ökningen för månaden beror främst på två att marknaden och segmentet Medtech nu börjat formera en praxis kring Post Market Surveillance och att Hoodin under perioden lanserade en ny feature som ligger helt i linje med den praxis som nu etableras. Att en praxis etableras innebär att företag nu i allt större utsträckning kan förväntas våga fatta beslut och göra vägval avseende metoder och verktyg för Post Market Surveillance. Efter april månad så sammanställs nettoökningen till ca 1% totalt.


För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.


April 2022 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )

Under april månad var netto-ändringen av antalet licenser som förväntas användas de kommande 12 månaderna cirka 1 procent mer jämfört med mars och ökade från 1315 till 1324. Ökningen härleds främst till ett positivt mottagande av en ny feature i plattformen för Medtech och Post Market Surveillance. Under april bearbetades främst kunder där det finns etablerade dialoger och för resterande del av våren skall erbjudandet och nyheten avseende Data Feeds for Vigilance / PMS / IVDR även gå ut via kampanjer till stora delar av marknaden.
April 2022 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för perioden och volymen i pipeline ligger kvar på 30. Ambitionen har tidigare varit att öka aktiviteten mot Public Sector, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer aktiveras när marknaden har bättre förutsättningar.
April 2022 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. För perioden landar volymen på 18, vilket är samma som månaden innan. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.April 2022 - Software

Det är ett fortsatt stort och brett intresse kring lösningar riktade till branschen Software. Totalt finns 76 licenser i pipeline inom ”software” efter april månad, vilket är en ökning med 6 procent jämfört mot föregående månad.


”Vi ser äntligen en konkret ljusning på marknaden för Medtech, där vi tack vare alla positiva och nära dialoger med kunder och experter, lyckats anpassas Hoodin till de praxis som nu tar form. I och med Medtech-branschens förmodade mognad avseende processer och verktyg för Post Market Surveillance så kommer vi från och med nu att lägga över all fokus på att fortsätta bearbeta Medtech och lägga in vår allra högsta växel.


Det så kallade marknadsfönstret som vi alla hoppades på skulle stå på vid gavel för flera månader sedan förefaller nu att börja glänta på sig och med tanke på den position och pipe vi byggt upp så är det nu vi måste hålla fokus och leverera. Vi fortsätter med säljaktivitet mot direktkunder, men kommer från och med nu lägga en större del av vårt fokus på partners. Vi följer fortsatt vår strategi, vilken vilar på att bygga upp en stor pipeline med full insikt i att de branscher och företag vi vänder oss till har en aktiv efterfrågan som inte alltid är tajmad med det tillfälle då vi eller våra partners inleder dialog med dem. ” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll. Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.För mer information, kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page