top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Positivt mottagande på marknaden av nya versionen av Hoodin

Under mars månad lanserades den nya versionen av Hoodin och mottagande har varit mycket positivt. Både partners och kunder har avlämnat feedback där de beskriver den nya versionen av Hoodin som exceptionellt bra. I samband med lanseringen av nya versionen så noteras en fortsatt ökat intresse för Hoodins plattform avseende antalet företag som förväntas använda sig av Hoodins olika lösningar. Efter mars månad så sammanställs ökningen under mars till ca 20% ökning inom Medtech och Pharma, 15% inom Public Service och ca 50% inom Tourism.

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.
Mars 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )

Under mars månad ökade antalet företag som förväntas använda Hoodin med ca 20 procent jämfört med februari och steg från från 304 till 365. Ökningen härleds till nya partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.

Mars 2021 - Public Sector (Ackumulerat )


Inom Public Sector noteras en ökning om ca 15 procent under månaden. Den försiktiga ökningen beror likt februaris utfall att Hoodin för närvarande lägger största prioritet i sälj- och marknadsaktiviteter gentemot Medtech och Pharma. Marknadsaktiviteter gentemot Public Sector (kommuner) var planerade att starta under mars månad, men det ökade intresset från Medtech och Pharma gör att vi väljer att avvakta med utökade aktiviteter gentemot Public Sector ett tag till.


Mars 2021 - Tourism (Ackumulerat)

Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för mars månad noteras en ökning om ca 50%. Detta gäller främst lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.Mars 2021 - Övriga branscher

De branschlösningar som Hoodin ännu inte släppt på marknaden (Finance, Food & Beverages och Gaming) kommer att redovisas när bolaget ser en relevant trend.”Mars månad 2021 är den mest framgångsrika månaden i bolagets historia på många sätt. Lanseringen av nya versionen av Hoodin har varit en stor succé, med få barnsjukdomar och många imponerade användare. Vi noterar ett fortsatt ökat intresse på marknaden och vi har startat projekt med partners över hela världen.


Nu börjar vi närmas oss 26:e maj och införandet av MDR2021 (Medical Device Regulation) med stormsteg och med nya versionen av Hoodin lanserad, ett positivt och nyfiket rykte om Hoodin på marknaden och en pipe med riktigt intressanta partners så ser jag nu fram emot en intensiv och spännande fortsättning på våren.” Marcus Emne, VD HoodinDefinition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin


Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll.


Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.
Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

コメント


bottom of page