• Team Hoodin

Rekordmånad och nya bransch-lösningar på väg till marknad

Under juni månad noterades en fortsatt hög aktivitet där nytt rekord slogs för i bolagets pipeline. Vi kan notera att trenden accelererat i förhållande till tidigare månader med god ökning av i antalet licenser och projekt som sattes upp för kunder och partners som testar och utvärderar Hoodin som plattform.

Likt hela våren 2021 så är det inom Medtech och Pharma som ökningen var mest noterbar, och ökningen härleds framför allt till att Hoodin påbörjat samarbete med både fler och större partners under juni än tidigare månader. Efter juni månad så sammanställs nettoökningen till ca 44 procents ökning inom Medtech och Pharma. För månaden är det små ändringar inom Public Service och Tourism då fokus fortsatt varit riktad mot Medtech och Pharma. Nytt för juni månad är att ”Nya branscher” är inkluderad i rapporten. Vilket är en samling av relativt nya erbjudanden / lösningar mot branscher som ännu inte marknadsförs brett, men där det pågår aktiv försäljning gentemot utvalda strategiska kunder och partners inför bredare lansering. För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.Juni 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )

Under juni månad ökade antalet företag som förväntas använda Hoodin med cirka 44 procent jämfört med maj och steg från från 606 till 874. Ökningen härleds till både nya och större partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.Juni 2021 - Public Sector (Ackumulerat )

Inom Public Sector noteras ingen nettoförändring för juni. Ambitionen har varit att öka aktiviteten mot Public Sector under våren, men detta har reviderats då affärsläget pga pandemin gör att det är långa ledtider inom public sector för tillfället. Den utökade satsningen mot Public Sector kommer förläggas till augusti / september.Juni 2021 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig och för juni noteras en marginell netto-ökning i pipeline. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.Juni 2021 - Nya branschlösningar (Ackumulerat)

Den sedan tidigare annonserade branschlösningen gentemot Finance samt en ännu ej utannonserad branschlösning har under maj och juni varit föremål för försäljning gentemot strategiska partners och kunder. Vi har framför allt under juni noterat positiva utfall, med 8 nya kunder som testat under juni, och ser att vi nu är nära bredare lanseringar och att vi har en trend som då skall redovisas tillsammans med övrig pipeline.

”Med en effektiv säljorganisation och process för onboarding av framför allt nya partners så slår vi till med ett rekord i en månad som normalt sett brukar vara trög för tjänste- och mjukvaruföretag. Dels kan vi nu verkligen rida på vågen efter att MDR blivit ett aktivt regelverk och att en stor mängd företag inom Medtech börjar att vara betydligt mer aktiva i att hitta smarta och effektiva verktyg för Post Market Surveillance. Vi ser även att vi når fram och ut allt bättre till Pharma och deras regelverk avseende Pharmacovigilance, vilket är den branschens motsvarighet till Post Market Surveillance.

Förutom att vi slår rekord i absoluta tal så skulle jag vilja lyfta fram två saker som är extra glädjande under juni månad. Det första är att vi börjar bli mer och mer accepterade och erkända även bland de större bolagen som kan utgöra partners till Hoodin. Detta tack vara några fina framgångs-case med kunder och partners, men även att plattformen i sig blivit avsevärt bättre under våren. Det andra är att de licenser som testas och utvärderas inte parkeras för att aktiveras betydligt senare i lika stor utsträckning som tidigare. Det vi nu ser större utsträckning är att de vill testa, utvärdera och med en plan om att inom kort köra vid