top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Starkt ökande pipeline för Hoodin under april

Under april månad noterades en stark ökning i bolagets pipeline och det slogs nytt rekord i antalet licenser och projekt som sattes upp för test. Det är framför allt inom Medtech och Pharma som ökningen var mest noterbar, vilket är en kombinerad effekt av att MDR (Medical device regulation) börjar närma sig, effektiv bearbetning av marknaden och att Hoodin börjar göra sig känt som bolag och varumärk inom dessa två branscher. Efter april månad så sammanställs ökningen till drygt 30 procents ökning inom Medtech och Pharma, ca 8 procent inom Public Service medan Tourism är oförändrad för perioden.

För att på ett tydligt sätt beskriva affärsläget och potentialen i Hoodins affär, väljer bolaget att månadsvis kommunicera förändringar i sin pipeline avseende antalet företag som förväntas använda Hoodin. Hoodins marknadsstrategi bygger på en kombination av försäljning av licenser direkt till kund samt försäljning genom partners.April 2021 - Medtech & Pharma (Ackumulerat )


Under april månad ökade antalet företag som förväntas använda Hoodin med drygt 30 procent jämfört med mars och steg från från 365 till 478. Ökningen härleds till nya partners för perioden och att fler slutkunder gjort en avsiktsförklaring för användande av Hoodin. Den redan noterade trenden från tidigare månader håller i sig med ett ökat intresse för automatisering och digitalisering av innehålls-bevakning och omvärldsbevakning i dessa två branscher.
April 2021 - Public Sector (Ackumulerat )

Inom Public Sector noteras en marginell ökning om ca 7 procent under månaden. Den försiktiga ökningen beror likt mars utfall att Hoodin för närvarande lägger största prioritet i sälj- och marknadsaktiviteter gentemot Medtech och Pharma. Marknadsaktiviteter gentemot Public Sector (kommuner) kommer att återupptas i större skala när vi vi fått fler partners som kan bearbeta denna marknad. Vi bearbetar marknaden löpande med ambition om att hitta fler partners och intresset samt mottagandet är fortsatt gott.
April 2021 - Tourism (Ackumulerat)

Tourism är en nischad bransch för Hoodin och ledtiden för bearbetning är längre än många andra branscher, vilket gör att rörelser inom pipeline för Tourism inte sker lika frekvent. Intresset för Hoodins lösningar gentemot Tourism håller i sig, men för april noteras inte ändring i pipeline. Tourism avser lösningen för Places & Tracks, vilket är en lösning för aktiv turism som t ex vandringsleder, skidområden, m.m.April 2021 - Övriga branscher

De branschlösningar som Hoodin ännu inte släppt på marknaden (Finance, Food & Beverages och Gaming) kommer att redovisas när bolaget ser en relevant trend. Under april månad har Hoodin startat de första testkunderna inom Finance och kommer löpande utvärdera denna lösning innan en bredare satsning på marknaden startar.


”Under april slogs många rekord och framför allt visar vi på styrka när man ser på antalet licenser / projekt som startats för test, vilket är all time high för månaden. Ett annat rekord som både värmer och visar på att Hoodin levererar värde är all den feedback vi mottagit från kunder och partners avseende nya versionen av Hoodin. Mängden positiv eller mycket positiv feedback slår även den all time high för månaden vilket stärker oss i vårt fortsatta arbete och givetvis är något som används i vårt fortsatta bygge av varumärket Hoodin.

Under perioden lanserades en ny funktion i plattformen, vilket är en sk changelog. Med denna funktion så kan alla användare notera och rapportera alla förändringar som sker i deras projekt. Så som tillagda bevakningar, ändringar av sökkriterier m.m. Det som är intressant med denna lansering är inte funktionen i sig utan hur den kom till och hur snabbt den kom till. Hoodin ska alltid vara agila och lyhörda avseende marknadens behov och krav. I detta fall så var det två större partners som noterat att deras kunder krävde att förändringar noterades i en changelog. På mindre än en månad gick vi från koncept till lansering, vilket är oerhört snabbt i denna bransch.

En mycket bra månad med andra ord och Hoodin fortsätter att vinna mark både på marknaden och med tekniken. Nu blickar vi framåt och ser till att maj blir ännu bättre.” Marcus Emne, VD Hoodin
Definition - Pipeline av företag som förväntas använda Hoodin

Hoodin definierar Pipeline genom antalet företag som förväntas teckna minst en licens av Hoodins lösningar enligt följande:

Summan av de företag som genom partners beräknas använda Hoodin under de kommande 12 månaderna och de direktkunder som meddelat att de har för avsikt att använda bolagets produkter inom de kommande 12 månaderna.

Ovanstående antal företag skall ej tolkas som att företaget ingått ett licensavtal för användning av Hoodin. Med förväntat användande så har ett företag testat och utvärderat Hoodins lösning och anmält att de anser sig komma att använda densamma. Dessa projekt och licenser är förberedda för att partner eller kund kan påbörja användande vid den tidpunkt de avser starta sitt interna projekt relaterat till behovet av att automatisera bevakning av digitalt innehåll. Hoodin kan inte ge garantier att samtliga dessa företag kommer licensiera bolagets lösningar, men siffrorna visar en positiv trend gällande intresset från marknaden för Hoodins lösningar.


Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Comments


bottom of page