top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Starkt mottagande på marknaden gör att Hoodin växlar upp försäljningen

De senast lanserade lösningarna har fått ett positivt mottagande på marknaden och för att möta efterfrågan så kommer Hoodin att addera direktförsäljning till sin försäljningsstrategi.

Syftet med att addera direktförsäljning till den existerande partnerstrategin bygger på att bolaget ser en högre efterfrågan från befintliga och nyinkomna branscher än vad nuvarande partnernätverk kan hantera. Bolaget byter därmed inte strategi, mer än att ett tillägg görs för att snabbare når en större marknad.


“Vi har uppenbarligen prickat rätt med de senaste konceptet där vi t ex de senast två veckorna fått över 50 bokningar för att börja testa Hoodin. Det kan låta som en låg siffra, men i relation till insats så är det ett mycket starkt utfall. Vidare så har vi även validerat att vi med Hoodin 5.0 har ett erbjudande som i vissa, och väsentliga avseenden, vinner över konkurrerande plattformar som t ex Meltwater. Sammanfattningsvis konstaterar vi att Hoodin levererar bättre resultat och har en mer attraktiv prismodell.


Med denna vetskap vill vi nu sticka ut hakan ordentligt och både erbjuda företag som saknar verktyg för systematisk bevakning till att ta marknad från konkurrenter. Vi ser ingen större risk i att vi skapar konflikt på marknaden genom kombination av direktförsäljning och partnerdriven försäljning, då vi dels är helt transparenta med partners om vilka kunder som vi bearbetar, samt att vi är selektiva i vilka erbjudanden som hanteras inom direktförsäljning. Vi kommer lägga i en ny växel nu, och systematiskt växla upp direktförsäljningen med både egna och externa resurser.” Marcus Emne, VD Hoodin


Användande av Hoodin för bevakningsprojekt inom Regulatory & Innovation Insights, hjälper pharma- och medicinteknik-bolag med omvärldsbevakning ur ett bredare perspektiv och kolliderar därmed inte med den konsult-drivna affären som partners som använder, där de t ex implementerar Hoodin i syfte att effektivisera Post Market Surveillance-perspektiv.


“Både Medtech och Pharma tillhör de branscher som inte är särskilt konjunkturkänsliga. De båda branscherna står dessutom inför en digitalisering där man behöver förädla alltifrån logistikkedjan - till produkt- och konsumentbevakning. Jag får starka signaler varje dag från marknaden om att det vi gör nu är spot on och det uppgiften att växla upp försäljningen känns mycket inspirerande. Det vi uppnått de senaste två veckorna ska vi tiodubbla.” Jakob Adaktusson, Sales & Partner Manager HoodinFör mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com


Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen.


Comments


bottom of page