top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Större order och ökad efterfrågan kring lösningar för turism

Hoodin AB (Publ) meddelar idag att man fått en order från en samling av kunder inom segmentet turism. Ordern har ett värde om ca 400 000 kr och förutom intäkten så anses orden även vara av strategisk vikt då lösningarna gentemot företag inom turism kommer få avsevärd förbättring.

I ett samarbete mellan ett antal av Hoodins befintliga kunder så har dessa kunder lagt en beställning avseende nya funktioner i Hoodins lösning för turism (mer känd som Hoodin for Tourism). Hoodin har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ej har för avsikt att genomföra kundprojekt som en del av det kommersiella erbjudandet. Denna order är dock inte ett kundprojekt som enbart innebär en unik anpassning till en enskild kund, då ordern förbättrar plattformen och Hoodins allmänna erbjudandet till turism. Hoodin ser även att det är en god tajming att vidareutveckla delar av plattformen och erbjudandet som riktas mot turism då det skett en noterbar ökning kring intresset avseende Hoodins teknik rörande digitaliseringen inom turism.


“Under hela 2020 valde vi att inte lägga speciellt stort fokus på marknadsaktiviteter och affärsområdet turism på grund av den pågående pandemin. Vi har fortfarande en pandemi i världen, som även ändrat hur människor runt om i världen spenderar sin fritid och hur de förlägger sin semester. I allt större utsträckning söker vi oss till naturen och detta har lett till en högre efterfrågan kring att effektivisera digitala lösningar för natur-turism.


Hoodin har sedan tidigare tre lösningar för företag inom turism, content marketing, events och places & tracks. I detta fall är det just places & tracks som är anpassad för natur-turism. Precis som alltid så är kärnan i Hoodins erbjudande att automatisera bevakning och inhämtning av digitalt innehåll. Med Hoodin for Tourism, places & tracks så bevakar Hoodin geografiska områden och kan hitta och hämta in information om platser och händelser i området. Om man föreställer sig t ex Skåneleden, som har över 125 mil vandringsled, så är det lätt att förstå hur mycket tid Hoodin sparar in åt kunden genom att maskinellt scanna av området för att hitta och hämta in information om allt från nya vindskydd, fiskeplatser till restauranger. Hoodin bevakar även nyhetsmedier, bloggar, social medier m.m så att kunderna kan skriva redaktionella artiklar som berör t ex vandring och den egna leden på ett automatiserat och mer tidseffektivt sätt.


Förutom ordern i sig så noterar vi ett allt högre intresse för våra lösningar kring turism och tillsammans med dessa förbättringar i plattformen så har Hoodin nu utan tvivel en världsledande teknik för alla aktörer inom framför allt natur-turism.” Marcus Emne, VD Hoodin.
Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande [2021-03-03 kl 17.38].

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

Comentarios


bottom of page