top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Uppdaterad analys från Mangold

Fondkommissionären Mangold publicerade idag (20210209) en analys av Hoodin. Analysen uppmärksammas även i SvD.

Analysen finns att läsa i sin helhet på https://insight.mangold.se/bottom of page