top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Uppdaterad analys från Mangold

Fondkommissionären Mangold publicerade idag (20210209) en analys av Hoodin. Analysen uppmärksammas även i SvD.

Analysen finns att läsa i sin helhet på https://insight.mangold.se/


Artikel i SvD finns att läsa på https://www.svd.se/bors/news_detail.php?newsid=4cda26d0-d880-4bf1-8b86-49ff8b09c9fc


bottom of page