Regulatory & Innovations Insights

Medtech

Testa gratis 

14 dagar

Regulatory & Innovations Insights

Med Hoodin för Medtech och Regulatory & Innovations Insight  bevakar ni affärskritiska områden med syfte att skapa ett unikt inflöde av den mest relevanta informationen som berör er verksamhet. Genom att bevaka områden inom  regelverk och legala ändringar samt teknik, forskning på era marknader säkrar ni det proaktiva beslutsfattandet avseende forskning och produktutveckling samt att ni följer gällande regelverk.

Hoodin automatiserar hela processen i er omvärldsbevakning och gör den mer relevant än något annat liknande verktyg . Bevakningarna som sätts upp kan liknas vid en radar som hämtar in innehåll utifrån ett fördefinierat syfte och era unika bevakningar.

Att förstå marknaden och dess förändrade förutsättningar med hjälp av automatisering är nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, utveckling av nya produkter, samt verksamhetsmodeller till nyuppkomna förutsättningar.

Med Hoodin kan ni dela innehåll med kollegor, skapa rapporter så att rätt information hamnar i ledningsarbetet, hos forskning- och utveckling, i säljorganisationen eller hos produktutvecklingsteamet. 

Nyfiken på hur Hoodin kan hjälpa ert företag med automatiserad innehållsbevakning?

Vi hjälper dig med en lösning som passar er.

Bli partner till Hoodin

Är ditt företag verksamt inom strategisk eller operativ konsultation, eller marknads- och affärsinformation? Då bör du titta närmare på att bli partner med Hoodin.

 

Med Hoodin som en del av ditt erbjudande kommer du att kunna förbättra både dina egna och dina kunders insatser genom att övervaka digitalt innehåll på ett mer effektivt sätt. Kontakta oss idag, det finns kunder som väntar på dig.

 

Boka ett online-möte med en Partner manager direkt!