Bli partner för att skapa smarta content lösningar 

Utvecklas med Hoodin

Förbättrade arbetsprocesser med hjälp av automatiserad bevakning och inhämtning

av digitalt innehåll. Vid användning av Hoodin, kommer dina kunder att; 

 

  • Få webblösningar med aggregerat innehåll

  • Spara tid från manuellt sökande av vital företagsinformation

    Bli uppdaterade med relevant innehåll 24/7

  • Kunna integrera Hoodin till valfritt CMS (QMS, CRM etc) för att uppmärksamma nödvändiga åtgärder

Varför ska man bli partner?

Med någon av Hoodins lösningar som en del av dina leveranser kan du hjälpa kunder att bli effektivare när de skapar innehåll. Vid användning av Hoodin kommer dina kunder inse att det är möjligt att spara så mycket som upp till 80% av den totala tiden vid skapandet av innehåll.

Som vår partner, kommer du att råda dina kunder och implementera Hoodin som en kostnads- och tidsbesparare, men också som ett verktyg för att skapa bättre innehåll. Partners använder Hoodin både för att vinna nya kunder och för att förlänga och förbättra leveranser åt befintliga kunder. En partner kan även använda Hoodin för att utveckla helautomatiserade kalendrar eller kunskapsnav för internt eller externt bruk.

 

Det är mer än ett partnerskap, det är en affärskatalysator! Hoodin tar även emot förfrågningar från slutkunder som vi sedan lämnar över till våra partners. I vår partnermodell har vi därför möjlighet att vid behov förse er med potentiella kunder.

Vad och hur du levererar
Hosted delivery

När din kund saknar resurser för att hantera ett Hoodin-projekt kan du vara värd för projektet och hjälpa din kund med content marketing, artiklar etc. 

Coached delivery

Hoodins vanligaste leverans är det scenario där vår partner introducerar tjänsten för kunden och erbjuder en inledande workshop (cirka 2-3 timmar) där partnern sätter en individuell kostnad för uppstart av projektet och för kvartalsrapporter. Denna typ av leverans lämpar sig främst för volymförsäljning.

Tailored delivery

Används i de fall där kunden är ett ganska stort företag med behov av flera projekt (mer än en partner kan vara värd eller coach). Hoodin föreslår då en utbildning av plattformen för att nå ut till hela organisationen. Vid detta scenario finns Hoodin tillgängligt konceptuellt, strategiskt och vid implementation.

Intäktsmodell per leveranstyp

Intäkterna kommer helt och hållet från fakturerad konsultation, där partnern själv bestämmer kostnaden.

Eftersom att partnern är licensinnehavaren finns inga licensintäkter för denna leveransmodell. Men en rabatt.

Intäkterna kommer främst från fakturerad konsultation, där partnern själv bestämmer kostnaden.

Partnern får incitament för alla licensintäkter.

Intäkter från konsultationstider skulle vara ganska små jämfört med totalt licensincitament. 

Partnern får incitament för alla licensintäkter.

Lösningar och branscher för webbutveckling
Super Feeder

Förbättra kundernas content marketing eller leverera interna kunskaps- och informationsnav med hjälp av Super Feeder.

Tillgängliga branschlösningar

* Hoodin lanserar kontinuerligt nya branschlösningar, med möjlighet att bevaka branschunika källor. Våra partners är en av de viktigaste kanalerna för att vi ska veta vilken bransch vi bör prioritera härnäst. Via Hoodin Partner Portal kan varje partner föreslå nya branschlösningar, idéer för nya funktioner etc.

Contact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Spontanansökan
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2021