Om oss

Vad Hoodin gör

Hoodins uppdrag är att förenkla och effektivisera hur företag och organisationer bevakar och drar nytta av digitalt innehåll. På det viset frigör vi energi och tid som ni kan lägga på annat.

Vi tycker att manuellt sökande och copy/paste borde tillhöra det förgångna i mångt och mycket. Vi, eller rättare sagt plattformen vi bygger, är din assistent, när det kommer till innehållsinsamling, bearbetning och uppdatering.

Om det handlar om att hitta innehåll och information som finns någonstans på internet så hjälper vår plattform dig. Våra produkter är byggda anpassat efter vad du ska göra med din inhämtade information.

Varför vi gör det

Idéen runt plattformen började med önskan om att kunna hitta hyperlokala nyheter, det vill säga information, händelser och platsbeskrivningar relaterade till ett geografiskt område. Med Hoodins plattform kan man med enkelhet hämta in önskat content för att sedan kurera detta till ett relevant nyhetsflöde för en nischad målgrupp. Idag handlar det om att hitta sätt att utvinna det bästa från Internet som vi alla älskar, som man ibland blir lite överväldigade av.

Vi underlättar alltså för dig när det kommer till informationshantering för internt bruk, så som material för intern beslutsfattning och strategiarbete. Eller för externt bruk i form av att skapa en innehållsrik hemsida eller app.

Hitta till oss!

Contact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Spontanansökan
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2021