ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till Hoodin!​

Genom att använda vår Tjänst så accepterar du dessa villkor. Läs dem noggrant.

 

Vi erbjuder Tjänsten i flera versioner, så ibland kan ytterligare villkor eller produktkrav gälla. Ytterligare villkor tillhandahålls i anslutning till de relevanta versionerna, och dessa ytterligare villkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder Tjänsten i fråga.

 

Användning

Du måste följa alla policyer som du får tillgång till via Tjänsterna.

 

Genom att använda vår Tjänst förvärvar du ingen immateriell äganderätt till Tjänsten eller det innehåll som du kommer åt, som du inte skapat. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med vår Tjänst.

 

En del innehåll som inte tillhör Hoodin visas i Tjänsten. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på det företag eller den den person, som gör det tillgängligt. 

 

I samband med din användning av Tjänsten så kan vi komma att skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. 

 

Missbruka inte vår Tjänst. Du får till exempel inte störa vår Tjänst eller försöka komma åt den med en annan metod än gränssnittet och anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda Tjänst i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig  Tjänsten om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

 

Ditt konto på Hoodin

Skydda ditt konto genom att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker i eller via ditt konto på Hoodin. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord så ber vi dig kontakta oss via info@hoodin.com, samt omedelbart återställa ditt lösenord. 

 

Support

För tillhandahållande och drift av support används en tredjepartstjänst vid namn Zendesk (https://www.zendesk.com/). För att du som användare ska få tillgång till support anpassat för din lösning krävs inlogg på Zendesk. Du aktiverar själv ditt konto och lösenord för att använda supporten, men vid första användningstillfället av supporten skickas din mailadress och information om vilken Hoodin lösning  du använder till Zendesk för att förbereda inlogg och guide för just dina behov. Genom att acceptera våra användarvillkor accepterar du att vi delar din e-post-adress med Zendesk. 

Sekretess

Hoodin lämnar inte ut användaruppgifter till tredje part såvida denne tredje part inte är en komponent av en förbättring av tjänsten. Om en förbättring av tjänsten innebär en tredje part kommer du som användare göras varse. Vi delar heller inte ut innehåll skapat av användare till tredje part utan användarens tillåtelse. 

 

Ditt innehåll i våra Tjänster

I Hoodin kan du överföra, skicka in, lagra och ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter att tillhöra dig.

Utveckling av Hoodin

Vi ändrar och förbättrar hela tiden vår Tjänst. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner. Om en förändring avsevärt påverkar din användning av Tjänsten så kommer vi inom rimlig tid i förhållande till förändringen meddela dig via email och/eller notifikationer i tjänsten innan lansering av nyutveckling. 

 

Garantier 

Vi tillhandahåller vår Tjänst inom en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, och vi hoppas att du kommer uppskatta den. Det finns dock vissa saker som vi inte kan lova. 

Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet eller specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick.

 

Ansvar

Hoodin kan aldrig ställas ansvariga för utebliven vinst eller intäkt, förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada eller annat skadestånd.

 

I den mån det är tillåtet enligt lag ska den totala ansvarsskyldigheten för Hoodin, för alla anspråk enligt dessa villkor, inklusive för underförstådda garantier, vara begränsad till det belopp som du eventuellt betalade till oss för att använda Tjänsten

 

Företagsanvändning

Om du använder vår Tjänst i egenskap av ett företag är det företaget som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla Hoodin och dess dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av Tjänsten.

Om dessa villkor

Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för Tjänsten, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller i vår Tjänst. Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändrade ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar gäller inte retroaktivt och de träder i kraft vid tillfälle för att de accepteras av användaren. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för Tjänsten ska du sluta använda Tjänsten..

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de ytterligare villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet.

Dessa villkor reglerar relationen mellan Hoodin och dig. 

Contact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Spontanansökan
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2021