Lär känna Hoodin ur ett investerarperspektiv
Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter och pressmeddelanden!
Om Hoodin

Hoodin utvecklar och levererar en SaaS-plattform för automatisk bevakning och inhämtning av digitalt innehåll. Tekniken och plattformen är tillämpningsbar i många områden och industrier, där den gemensamma nämnaren är att lösa problemet; ”Det är för kostsamt eller omöjligt att manuellt bevaka stora volymer av digitalt innehåll”. 

 

Vid sidan av erbjudandet bygger Hoodin sin verksamhet på att leverera bransch- och funktionsanpassade lösningar för att säkerställa högsta möjliga relevans för respektive kund. En kund inom Medtech har i grunden samma behov som en kund inom Finance, även om innehållet de behöver bevaka skiljer sig markant, precis som att det grundläggande problemet som skall lösas skiljer sig från bransch till bransch. På hårt regerade marknader kan behovet vara att kunden måste kunna följa regelkravet avseende bevakning och informationsinhämtning, i andra branscher kan behovet grunda sig i att man har svårt att överhuvudtaget hitta informationen samt att kostnaden för bevakning blir ohanterbar om det skall utföras manuellt. 

Varför investera i Hoodin?

Hoodin är ett företag med ett erbjudande där innovationsgraden är relativ hög. De flesta företag och potentiella kunderna har idag ingen eller dåligt anpassade lösningar för problemet avseende bevakning och inhämtning av digitalt innehåll. 

 

Samtidigt ökar mängden digitalt innehåll varje år, och det blir svårare och svårare för företag att hålla sig uppdaterade kring sitt varumärke, sina produkter, kunder, marknad samt trender och utveckling inom de teknikområden där företaget är verksamt. Med vårt erbjudande baserat på automatiserad bevakning av digitalt innehåll och hög relevans från resultatet av bevakningen, avser Hoodin att bli det ledandet företaget och den mest efterfrågade tjänsten inom de marknader och funktionsområden som tjänsten finns tillgänglig inom. 

 

 

”Digitalt innehåll är framtiden för alla affärsområden, därav är jag övertygad om att Hoodin kommer bli ett fantastiskt tillägg för våra kunder i avseende att optimera sin bevakning och inhämtning av digitalt innehåll.” 

 

Cassandra Ysten, Manager Europe at Scientist.com

Lär känna Hoodin på 2 minuter

Only available in Swedish

Contact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Spontanansökan
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2021