Anmälan till Bolagsstämma

About

Som aktieägare är du välkommen att delta på Hoodin AB´s bolagsstämma. 

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken måndagen den 9 maj 2022,

  • dels anmäla sig till stämman senast onsdagen den 11 maj 2022.

 

 Anmälan sker via formulär nedan. 

DATUM & TID: 17:e Maj 2022, kl 15 - 17

PLATS: Humlegatan 4, Malmö 

DOKUMENT

Anmälan

Ladda upp fullmakt

Tack för din anmälan!