top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Nordisk storbank inleder samarbete med Hoodin

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin”) meddelar idag att bolaget ingått avtal och inlett ett samarbete med en av Nordens största banker avseende gemensam utveckling av Hoodins produkt Omni Observer for Finance. Banken tar rollen som så kallad lead client, vilket innebär att Hoodin kommer arbeta nära banken i det fortsatta arbetet med utveckling av samtliga erbjudanden riktade till företag inom finans och ekonomi. Affären är enligt styrelsen av strategisk stor vikt för Hoodin. Kunden i form av så kallad lead client, får inga exklusiva förmåner utöver ett nära samarbete med Hoodin och därmed större möjlighet att påverka utveckling av vissa funktioner.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

"Att en av de ledande aktörerna inom finans i Norden väljer att samarbeta med Hoodin avseende bred innehållsbevakning är oerhört glädjande. Vi strävar alltid efter att knyta till oss en lead client i ett tidigt skede av ett erbjudandes livscykel. Att få äran att samarbeta med erfarna och duktiga personer från kunden ska bli mycket stimulerande och det känns dessutom som att vi har väldigt bra läge för att ta Hoodins erbjudande inom finance till en nivå som borgar för ytterligare tillväxt och intressanta kunder.

Denna enskilda affär kan anses som relativt liten, där vår lead client beräknas vara kund i minst 3 år och använda sig av 2-3 licenser över tid, med lifte time value på ca 100 tsek. Det stora värdet i detta samarbete handlar om referensen och valideringen av att Hoodin som tjänst är värdeskapande för alla företag inom Finance, vilket är en mycket stor marknad där vi har för avsikt att ta en ledande position.”

Kundens kommentar:

”Efter en inledande dialog kunde vi relativt omgående konstatera att värdet av att använda Hoodin är stort för ett företag som vårt. Vi agerar i en bransch där information många gånger är hårdvaluta, och att få ett bättre grepp om extern digital information kommer stärka oss. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Hoodin.”

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 15 oktober 2018.

För mer information om bolagets pågående nyemission och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Om Hoodin AB

Varje dag skapas stora mängder information på internet. Information som är både relevant och nödvändig för företag och andra aktörer att samla in, paketera och distribuera. Många företag bevakar informationen manuellt, något som blir mycket tids- och kostnadskrävande.

Hoodin AB har utvecklat en unik tjänst som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information på internet helt automatiskt. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från ett stort antal olika källor. Därefter omarbetas och paketeras innehållet efter kundens specifika önskemål innan Hoodins tjänst slutligen även publicerar och distribuerar innehållet. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som finns tillgänglig om dem på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Malmö Stad och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.


bottom of page