top of page
  • Hoodin

Hoodin väljer Mangold för hantering av likviditetsgaranti


Hoodin AB (Hoodin) meddelar idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB (Mangold) till likviditetsgarant för Hoodins aktie. Uppdraget påbörjas den 27 augusti 2019.

Om Mangold

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder finansiella tjänster till företag och privatpersoner med potential. Mangold är en av de marknadsledande likviditetsgaranterna och uppdragstagarna som Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North.

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ OMX Stockholm. Mangold är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden.


bottom of page