top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB byter huvudansvarig revisor

Vid årsstämman den 31 maj 2023 valdes Frejs Revisorer AB ("Frejs") till revisionsbolag för Hoodin AB (publ) ("Hoodin"). Frejs utsåg Johan Unger till huvudansvarig revisor.

 

Hoodin har informerats om att Johan Unger kommer att lämna Frejs under pågående räkenskapsår och i stället börja arbeta som Financial controller inom sjötransporter. Johan kommer efterträdas av Hans Jonasson som således kommer blir ny huvudansvarig revisor för Hoodin. Bytet sker omgående.

 

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)Tfn: +46 79-335 76 58E-post: marcus@hoodin.com


Kommentare


bottom of page