• Team Hoodin

VD-intervju med Marcus Emne

Updated: Jan 16, 2020


Intervju med Marcus Emne, VD Hoodin, som sammanfattar 2018 samt ger oss en framåtblick avseende 2019.

#MarcusEmne #Hoodin