top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Solution for tomorrow - Kund case

Hoodin har idag publicerat ett s.k kund case där en kund beskriver hur de idag använder Hoodin, vilka värden som skapas genom användandet och hur kunden ser på framtida användning av Hoodin som verktyg.Hoodin delar med sig av denna nyhet till intresserade investerare då kund-case kan ge en tydligare bild av hur marknaden uppfattar Hoodin som hjälpmedel.Artikeln finns enbart på engelska.

Comments


bottom of page