top of page

Välkomna att teckna aktier i Hoodin AB

En ny spännande framtid för bolaget, en framtid vi hoppas att du vill vara med på!

Hoodin tar ett stort steg mot att bli drivande inom AI och regulatory! Mer information hittar du i informations-videon och i memorandum nedan. 

hoodin0294_30134_A_regulatory_affairs_team_looks_at_the_design__c65f46dd-1084-4ea7-8fa4-93

Information, memorandum och teckningssedel

Sammanfattning - Bakgrund och motiv,

Hoodins mjukvara ger företag inom life science möjlighet att bevaka och hämta in information från vetenskapliga artiklar, patentdatabaser, sociala medier, nyhetsmedia och därigenom kunna identifiera potentiella risker och möjligheter i realtid. Detta benämns ofta som "Surveillance" och "Vigilance" inom life science och är ett krav för företag som följer regelverk från både EU, USA och andra länder.
 

Genom Hoodin kan företag i Life Science-branschen enkelt och effektivt hålla sig uppdaterade avseende regulatoriska krav, inklusive Post Market Surveillance, GDPR och andra krav som rör produktsäkerhet och kvalitetskontroll. Hoodins avancerade teknologi samlar in och analyserar data från en mängd olika källor och genererar sedan användbar information och insikter som hjälper företag att fatta mer informerade och strategiska beslut och skapa de rapporter som åläggs dem att göra för att efterfölja de aktuella regelverken.  

Hoodin har som ambition och vision att vara den perfekta lösningen för företag inom Life Science som vill hålla sig i framkant av sin bransch och vara säkra på att de efterlever alla regulatoriska krav och standarder. Med Hoodins innovativa teknologi och unika lösningar kan företag fokusera på att bygga sin verksamhet och maximera sin tillväxt utan att behöva oroa sig för att missa viktiga händelser och möjligheter på marknaden. 

Läs hela bakgrunden och motivet med emissionen i Memorandum (för nedladdning lägre ned på sidan)

Teckningsperiod

Du kan använda din teckningsrätt  med start den 24:e maj till och med den  10:e juni 2024  

Vad gör jag om jag inte vill utnyttja teckningsrätter?

Du kan sälja dina teckningsrätter på marknaden. Om teckningsrätterna inte utnyttjas eller avyttras innan utnyttjandeperiodens slut kommer de att förfalla värdelösa. Sista dag för handel av teckningsrätter är den 4:e juni 2024. 

Memorandum

Ladda ned vårt memorandum för att läsa in er mer på varför vi anser att det är god ide att teckna aktier i Hoodin AB och följa oss in i den spännande framtid vi nu står inför. 

Anmälningssedel

Ni som önskar teckna aktier utan att inneha teckningsrätter och därmed teckna aktier utan stöd av teckningsrätter finner länk till digital anmälan respektive anmälningssedel att skriva ut och posta nedan.

Digital anmälningssedel: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=hoodin2024

Memorandum

Anmälningssedel

Video med Hans-Peter Ostler (Ordförande), Martin King (Styrelseledamot) och Marcus Emne (VD) 

image001_edited.jpg

Hans-Peter Ostler, Ordförande

Martin King - Corporate Headshot_edited.jpg

Martin King, Ledamot

Marcus Emne, VD

Se en kort 10 minuters video där ni får lära er mer om Hoodin som tjänst, vilka behov som Hoodin adresser inom life science och framtiden för bolaget och tjänsten.  

Martin är engelskman, bosatt i Schweiz, och presentationen är därav att helt på engelska. 

Tips! Se till att få nyheter om och från Hoodin direkt när de publiceras. Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att anmäla dig här!

Anchor 1
bottom of page