top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Se Hoodin från Aktiedagen i Malmö

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin avslutade Aktiespararnas evenemang "Aktiedagen" i Malmö med en live-sänd presentation. Se hela presentationen i efterhand.

Onsdagen den 26/9 presenterad Hoodin inför en stor skara investerare och nu kan presentationen ses i efterhand via den bandade live-sändning som pågick under presentationen. Under presentationen besvarades Marcus Emne, VD Hoodin, en mängd intressanta frågor samt gav mer information kring strategin avseende branscher som Medtech och Pharma. Hela presentationen är ca 20 minuter lång.
https://youtu.be/a0MFRFEXQ0c

VD marcus@hoodin.com 0761472273


bottom of page