top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB:s nyemission inför notering på Spotlight Stock Market genomförd

Updated: Jan 16, 2020


Teckningstiden i Hoodin AB:s (”Hoodin”) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 16 oktober 2018. Nyemissionen tecknades till totalt cirka 8,6 MSEK (inklusive teckningsåtagande), motsvarande en teckningsgrad om cirka 69 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 270 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 18 oktober 2018. Första dag för handel på Spotlight Stock Market är beräknad att bli den 7 november 2018

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar

”Nyemissionen är nu till ända och vi är mycket glada för de som valt att investera i Hoodin och på så sätt bli en del av detta bolag. Även om nyemissionen inte fulltecknades har Hoodin nu kapital för att finansiera expansion av bolaget genom framtagande av produkter för nya branscher och större internationell täckning. Diskussioner med de strategiska parter som föranledde förlängning av teckningstiden fortskrider även nu, efter teckningstidens avslut.”

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till totalt cirka 8,6 MSEK, inklusive teckningsåtagande, innebärande att 2 097 142 aktier nyemitteras. Hoodin tillförs därmed cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1 MSEK. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Notering på Spotlight Stock Market

Hoodin är godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 7 november 2018.

Antal aktier och aktiekapital

När Hoodins nyemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 9 376 934 stycken och aktiekapitalet till 703 270,05 SEK.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Hoodin i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om bolagets nyemission och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 18 oktober 2018.

Om Hoodin AB

Varje dag skapas enorma mängder information på internet – till exempel vetenskapliga artiklar, patent, nyheter, videor, evenemang och innehåll på sociala medier. Mycket av denna information är både relevant och nödvändig för företag och andra aktörer att samla in, paketera och därefter distribuera till sina intressenter för exempelvis marknadsföring och omvärldsbevakning. Problemet idag är att allt detta oftast görs manuellt, vilket är mycket tids- och kostnadskrävande, samtidigt som det i stort sett är omöjligt att finna all relevant information.

Hoodin AB har utvecklat en unik tjänst som kan utföra hantering av digital information på internet helt automatiskt. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från ett stort antal olika källor. Därefter omarbetas och paketeras innehållet efter kundens specifika önskemål innan Hoodins tjänst slutligen även publicerar och distribuerar innehållet. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som finns tillgänglig om dem på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Malmö Stad och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.


bottom of page