top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Marknadsmeddelande 261/18 – Hoodin AB noteras på Spotlight Stock Market den 7 november 2018

Updated: Jan 16, 2020


Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Hoodin AB:s aktie är den 7 november 2018. Kortnamnet för aktien är HOODIN.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 704 230,05 SEK fördelade på 9 389 734 aktier.

Information om aktien: Kortnamn: HOODIN Aktienamn: Hoodin ISIN-kod: SE0011415249 Orderboks-ID: 4PE4 CFI: ESVUFR FISN: HOODIN/SH Organisationsnummer: 556911-9778 LEI: 549300WCYGY4U5P73F64 Kvotvärde: 0,075 SEK Första dag för handel: 7 november 2018 Antal aktier: 9 389 734 Marketsegment: SPSE MIC Code: XSAT Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 2 november, 2018

Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com


bottom of page