top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB: Hoodin tecknar avtal med nionde snabbast växande företaget i USA, Scientist.com

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin”) meddelar idag att bolaget ingått ett partneravtal med amerikanska scientist.com (”Scientist”) avseende försäljning av Hoodins lösningar gentemot kunder inom Medtech och Pharma. Scientist är en global digital marknadsplats för validerade tjänster inom research och riktar sig mot företag inom Medtech och Pharma. Scientist har sedan starten 2007 vuxit till att bli en central marknadsplats för tjänster inom ovan nämnda branscher, och rankades efter 2018 års slut som det nionde snabbast växande företaget i USA. Avtalet med Scientist följer Hoodins strategi avseende etablerande av strategiska partners inom de branscher som Hoodin fokuserar på och som preferred supplier inom automatiserad bevakning av digitalt innehåll ges Hoodin en unik och stark position på Scientist.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Med avtalet på plats så ges Hoodin exponering mot ca 25 000 potentiella kunder över en natt. Vi har arbetat noggrant för att få detta att hända på det sätt vi önskat och ser fram emot att förvalta detta partnerskap på bästa möjliga sätt. Man ska komma ihåg att ett partnerskap som detta inte automatiskt genererar en mängd affärer på kort sikt. Nu behöver vi optimera vår samarbete med Scientist och deras marknadsplats samt exekvera den plan som vi tagit fram i samband med att vi påbörjade arbetet med att bli partner med Scientist. Vi vill därför inte göra några tidiga utfästelser om värde avseende potentiellt sålda licenser per år som detta avtal kan vara värt. Men att vi har access till ca 25 000 validerade kunder är i sig ett enormt stort värde om man jämför med traditionellt säljarbete. Att bli partner till Scientist är kostnadsfritt, men processen för att bli validerad och godkänd är hårt reglerad för att säkerställa att partners håller mycket hög nivå. Att Hoodin passerat denna process och ingår partnerskap är en tidig indikation på att tjänsten anses hålla kvalitativ och kommersiellt hög nivå.

Utöver att vi når ut till en stor mäng direktkunder så innebär även vårt samarbetet med Scientist att vi når ca 500 CRO´s (Contract Research Organizations) som i sin tur är den sorts företag vi ser som perfekta partners. CRO´s har sedan tidigare en upparbetad relation till kunder och får ett värde av att använda Hoodin i leveranser till dessa kunder för löpande bevakning och research rörande innehåll så som kliniska studier, patent, vetenskapliga rapporter samt även traditionell och socialt media”

Om Scientist.com

Scientist.com grundades 2007 och är världens ledande och snabbast växande marknad för vetenskapliga tjänster och produkter. Marknadsplatsen förenklar forskningssökningen avsevärt genom att spara tid och pengar och ger enkel tillgång till innovativa verktyg och teknologier - samtidigt som man behåller fullständig överensstämmelse med organisationens upphandlingspolicy. Scientist.com driver privata marknadsplatser för de flesta av världens största läkemedelsföretag och USA: s nationella institut för hälsa (NIH).

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 24:e juni 2019.

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

bottom of page