top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin ingår avtal med köpcentret Nova Lund avseende Content Marketing lösningar

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin”), som för närvarande genomför en nyemission inför notering på Spotlight Stock Market, meddelar idag att bolaget ingått ett avtal med köpcentret Nova Lund avseende Hoodins lösningar för Content Marketing. Nova Lund är det första köpcentret som nyttjar Hoodins tjänster. Värdet på avtalet följer Hoodins huvudsakliga affärsmodell och är ett löpande avtal. Nova Lund har per detta pressmeddelandes offentliggörande implementerat tjänsten.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

"Affären är av strategisk betydelse för Hoodin. Jag tycker detta avtal är väldigt målande både avseende vårt erbjudande och vilken nytta det får för våra kunder. Nova Lund består av cirka 70 butiker, har tusentals besökare varje dag och omnämns dessutom i både nyhets- och branschmedia emellanåt. Utmaningen är att kunna hålla kolla på allt innehåll som skapas och publiceras av alla dessa avsändare, där mycket av innehållet är av stort värde för Nova Lund att använda i sin egna Content Marketing. Nu kan de med hjälp av Hoodins robotisering automatisera bevakning och inhämtning av butikernas publicerade innehåll, vad besökare lämnar som digitala avtryck samt vad traditionell media publicerar. Därefter kan Nova Lund återanvända materialet för att skapa engagemang och effektiv Content Marketing. Enbart i Sverige finns det över 1 000 köpcentrum och centrumhandelsområden som skulle kunna dra stor nytta av Hoodin som verktyg. Vi har sedan tidigare en partner som adresserar denna marknad och vi ser nu ytterligare tecken på att detta kan bli en starkt växande bransch för Hoodin. Jag ser det också som troligt att vi framöver kommer lansera en specifik branschlösning mot just Retail och e-handel.”

Om Nova Lund

Nova Lund är ett köpcentrum beläget i den västra delen av Lund i Skåne, med ett 70-tal butiker och restauranger. Nova Lund ägs av TH Real Estate. Koncernen äger och driver 273 köpcenter globalt, varav 175 i Europa. Läs mer om Nova Lund här: http://novalund.se/

För mer information om bolagets pågående nyemission och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 28 september 2018.

Om Hoodin AB

Varje dag skapas enorma mängder information på internet – till exempel nyheter, videor, evenemang och innehåll på sociala medier. Mycket av denna information är både relevant och nödvändig för företag och andra aktörer att samla in, paketera och därefter distribuera till sina intressenter för exempelvis marknadsföring och omvärldsbevakning. Problemet idag är att allt detta görs manuellt, vilket är mycket tids- och kostnadskrävande, samtidigt som det i stort sett är omöjligt att finna all relevant information.

VD, Hoodin marcus@hoodin.com 0761472273


bottom of page