top of page
  • Hoodin

Artikel om Hoodin på Bonnierägda Insikt Medicin

Updated: Jan 16, 2020


En artikel om Hoodins satsningar kring Life Science, Medtech, Pharma och Health Care, publicerades under måndagen på Bonnierägda mediet Insikt Medicin. Redaktören för avdelningen Digital Hälsa, Jonny Sågänger, skriver en artikel om Hoodin samt pågående satsningar tillsammans med Qmed Consulting.

Kort kommentar från Marcus Emne, VD Hoodin. "Att branschmedia och traditionell media börjar få upp ögonen för Hoodin är mycket positivt. Vi har en stark story att berätta och det förefaller som att media börjar förstå den och sugna på att berätta den. För Hoodins del är det viktigt att vi även når ut till beslutsfattare via kommunikation som kommer från tredje part och som hjälper oss att bygga trovärdighet och väcka nyfikenhet. Att arbeta för att det skapas mer earned-media (förtjänat medie-innehåll) är en viktigt del i vår marknadsföringsstrategi.

Om Insikt Medicin - Digital Hälsa

Digital Hälsa ger dig nyheter med relevans för dig som är engagerad i hälso- och sjukvårdens digitala utveckling. Du som är beslutsfattare får nyheter, fördjupningar och intervjuer. Med Digital Hälsa får du översikt och insikt om fokusfrågorna. https://www.insiktmedicin.se/digital-halsa

bottom of page