top of page
  • Hoodin

Hoodin deltar den 25:e november på Stora Aktiedagen i Stockholm

Updated: Jan 16, 2020


Ett av aktiespararnas största event är den Stora Aktiedagen i Stockholm. Hoodin kommer att delta och kl 8.40 presenterar Marcus Emne, VD, i sal 3.

Om ni ej har möjlighet att besöka Stora Aktiedagen så livesänds samtliga presentationer och intervjuer via www.aktiespararna.se/tv/live

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.


bottom of page