top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Beslut om framflyttande av MDR 2020

Hoodin AB (”Hoodin) meddelade den 6:e april att EU-kommissionen mottagit ett förslag avseende ett uppskjutande av det nya regelverket för Medtech-industrin (MDR 2020). Förslaget behandlades vid omröstning i kommissionen sen kväll den 17:e april och på morgonen den 20:e april publicerade EU en sammanfattning av beslutet.


MDR 2020 kommer att flyttas fram ett år, med nytt aktiveringsdatum den 26:e maj 2021. Anledningen för framskjutandet beror helt och hållet på det tryck som ställs på många Medtech-företag i och med den rådande situationen och branschens gemensamma ansträngning för att bekämpa Corona-viruset.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Vi har sedan vi fick kännedom om förslaget fokuserat på att anpassa Hoodins erbjudanden till ett nytt scenario och beslutet kommer helt väntat och förståeligt. Vi har i senaste avsnittet av INBLICK kommunicerat hur vi ser på det nya marknadsscenariot och att vi som bolag inte drabbas väsentligt av beslutet att MDR 2020 skjuts fram ett år. Faktum är att vi har fler behov att leverera kring nu är tidigare.”


För att se avsnitt 9 av INBLICK, gå till https://www.hoodin.com/post/inblick-9


Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur de 20:e april 2020.

Comentários


bottom of page